Free

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Eğitimi

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Eğitimi AMAÇ  :  Kariyer Planlama, geliştirme, Kariyer yönetim sisteminin kurulmasında izlenecek yol ve yöntemler, Yetenek yönetimi süreçlerinin işleyişi ve kurulmasıdır.   İÇERİK: Temel kavramlar Etkin Kariyer Yönetimi İçin yapılaması Gereken çalışmalar Kurumsal Kariyer Geliştirme Süreci Kariyer Yönetiminin Araçları ve Uygulama Yetenek Yönetim Sistemi Adımları Yeteneklerin Keşfedilmesi…
Free

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Eğitimi

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Eğitimi AMAÇ:   Ücret sistemlerine temel olacak iş değerleme süreçlerini görmek. Farklı yöntemler ile ücret süreçlerini kurgulamak ve ücret sistemini diğer insan kaynakları süreçleri ile entegre etmektir.   İÇERİK: İş Değerleme nedir? İş Değerleme Yöntemleri Ücret Yönetimi Ücretlendirme Modelleri Ücret Sistemleri Ücret Sisteminin Kurulması Ücret Politikaları…
Free

Hedeflerle Performans Yönetimi Eğitimi

Hedeflerle Performans Yönetimi Eğitimi Amaç : Bu eğitimin amacı, kurum yöneticilerine performans yönetimi ve hedeflerle yönetim kavramlarının açıklanması ve yöneticilerin, kurumun yönetim yaklaşımı doğrultusunda, çalışanlarının her birine özgün, ölçülebilir, gerçekçi ve bölüm hedefleri ile uyumlu hedefler verebilmelerine ve yine çalışanlarının hedeflere ulaşabilme performanslarını ölçebilmelerine yönelik temel performans yönetimi yaklaşım ve…