Free

Süreç Yönetimi Eğitimi

Süreç Yönetimi Eğitimi AMAÇ: Bu eğitimin amacı, işletme içerisinde toplam kalite yaklaşımı ile süreçlerin analizlerinin nasıl yapılması gerektiğinin aktarılması, süreç içerisindeki herhangi bir olayın nasıl ele alınması gerektiği kayıt mekanizmasının çalıştırılması, prosesler arası etkileşimin ele alınması risk analizlerinin ve oluşabilecek fırsatların kayda alınması iş sürekliği kavramının işlenmesi ve sürecinize ait…
Free

İşletmelerde 5 S Uygulamaları Eğitimi

İşletmelerde 5 S Uygulamaları Eğitimi AMAÇ: Bu eğitimin amacı, işletmelerde temizlik, düzen ve tertip sağlamak ve dolayısıyla maliyet indirimine dönük çalışmalara alt yapı hazırlamaktır. İÇERİK: Kural Koymanın da kuralları vardır. Görsel yönetim teknikleri Görsel denetim nasıl sağlanabilir? 5-s kurallarının açılımı İşletme uygulamaları KİMLER KATILMALI: Başta yöneticiler olmak üzere, herkesin katılımına…
Free

İşletmelerde Kaizen Eğitimi

İşletmelerde Kaizen Eğitimi AMAÇ: Bu eğitimin amacı, işletme içinde yaşanan sorunlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilmek, her şeyin daha kolay ve daha iyi yapılabileceğini gösterebilmek, işletmedeki maliyet yaratan unsurların üzerine eğilerek tasarruf sağlayabilmektir. İÇERİK: Dünyada değişen iş anlayışları ve rekabet koşulları İşlerimizi daha farklı yapabilmenin gerekliliği Kaizen hakkında bilgilendirme ve…