Free

Rekabet Stratejileri Eğitimi

Rekabet Stratejileri Eğitimi AMAÇ  :  Michael Porter, rekabetçi stratejileri maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma olarak sınıflandırır. Bu eğitimin amacı, farklı rekabet stratejilerinin artı ve eksi yönlerini, hangi ekonomik ve sektörel göstergelerle ilişkili olduğu konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmaktır. Eğitim kapsamında işletmelerin mevcut stratejilerinin nasıl analiz edileceği, Porter’ın sınıflandırması kapsamında nasıl…
Free

Stratejik Planlama Eğitimi

Stratejik Planlama Eğitimi AMAÇ :  İşletmelerin ömrünü uzatmak ve büyümeleri sağlamak.  Eğitime katılanların işletme yöneticilerinin mevcut durumlarını analiz ederek kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri stratejik planlama sistematiği ile belirleyebilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcıların strateji kaslarının güçlendirilmesi, her adımda stratejik düşünmelerinin sağlanması, doğru işletme stratejileri belirleyebilmeleri, belirledikleri stratejileri etkin uygulanabilmeleri ve iş performanslarını…
Free

Perakendeciler İçin Stratejik Planlama Eğitimi

Perakendeciler İçin Stratejik Planlama Eğitimi Bu eğitim, perakende sektöründe faaliyet gösteren veya göstermek isteyen kişilere stratejik yönetim bakış açısıyla perakende sektörüne bakmalarını sağlamayı amaçlar.  Eğitime katılanlar perakende stratejilerinin nasıl belirlendiğini ve uygulandığını başarılı örneklerden hareketle anlar, nasıl başarılı ve sürdürülebilir bir perakende markası oluşturulabilir sorusuna yanıt bulur. Eğitimin Kapsamı: Stratejik düşünme…
Free

Rekabet Stratejileri Eğitimi

Rekabet Stratejileri Eğitimi AMAÇ: Michael Porter, rekabetçi stratejileri maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma olarak sınıflandırır. Bu eğitimin amacı, farklı rekabet stratejilerinin artı ve eksi yönlerini, hangi ekonomik ve sektörel göstergelerle ilişkili olduğu konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmaktır. Eğitim kapsamında işletmelerin mevcut stratejilerinin nasıl analiz edileceği, Porter’ın sınıflandırması kapsamında nasıl değerlendirileceği…
Free

Strateji Temelli İnovasyon Eğitimi

Strateji Temelli İnovasyon Eğitimi EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI: • Strateji, Stratejik Düşünce, Stratejik Planlama Kavramı ve Özellikleri • Strateji ve İnovasyon İlişkisi • İnovasyon Kavramı ve Önemi • İnovasyon Çeşitleri, Düzeyleri • İnovasyon Kuralları ve İlkeleri • İnovasyonların Sınıflandırılması • İnovasyon Süreci • İnovasyon Matrisi • Kurum Kültürü, İnovasyon Kültürü ve…