360 Derece Pazarlama İletişimi Eğitimi

AMAÇ: Reklam, halkla ilişkiler, promosyon, doğrudan pazarlama, dijital pazarlama gibi faaliyetlerin birlikte ve dil birliği içinde yönetilerek, stratejik plan dahilinde aynı amaç için yapılan uzun süreli tanıtım faaliyetleridir.

360 Derece İletişiminin ortaya çıkış nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Pazardaki gelişmeler ve rekabetin artması
 • Seçeneklerin çoğalması
 • Hedef kitlenin zamandan tasarruf etme isteği
 • Tüketicinin bilinçlenmesi, marka ve ürünler hakkında daha fazla bilgiye sahip olması ve markayla etkileşime geçmek istemesi
 • Tüketicinin belirli markalara olan sadakatinin azalması
 • İnternetin hayatımıza girmesiyle geleneksel medyadaki reklamların etkisinin azalması
 • İnternet üzerinden alışverişin yaygınlaşması
 • Geleneksel medyadaki reklamların yüksek maliyetleri
 • Veri tabanı oluşturma kolaylığı
 • Farklı farklı mecralarda aynı dil birliği ile yapılan faaliyetlerin toplamı, farklı farklı yapılan faaliyetlerin toplamından daha fazla olma ilkesi
 • 360 derece pazarlama iletişimi, yukarıda belirtilen maddelerin ortaya çıkmasıyla, pazarlama iletişimini oluşturan unsurların (reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama, sponsorluk vs.) bir arada kullanılarak, bir mecranın güçsüz yanının öteki mecrayla dengelenmesi amaçlanmaktadır.

 BU PROGRAMI TAMAMLADIĞINIZDA;

 • Bir kampanyayı yaygın olarak kullanılan tüm mecralarda aynı hedef ve kreatif dil doğrultusunda yönetme kabiliyeti
 • Ana strateji doğrultusunda tüm pazarlama faaliyetlerinin bütünsel yönetimi
 • Stratejik pazarlama yönetimi
 • Farklı mecraların doğasını, birbirlerinden ayrışan yönleri ve birleşim noktaları
 • Kampanyalarda kreatif taşıyıcı öğelerin oluşturulması
 • Medya Kanal stratejisi yaratma konularına hakim olursunuz.

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

 • Pazarlama, iletişim alanında bir markada çalışanlar
 • Reklam ve medya ajanslarında çalışanlar
 • Stratejik danışmanlık şirketlerinde çalışanlar
 • Pazarlama dünyasına ilgisi olan ve bu konuda kariyer yapmak isteyenler
 • Kendi markalarını yaratmak isteyenler

KARİYER OLANAKLARI NELERDİR?

 • Pazarlama Uzmanı
 • İletişim Uzmanı
 • Marka Temsilcisi
 • Stratejist

Kapsam;

 • 360 Derece Pazarlama İletişimi
 • TV
 • Outdoor
 • Radyo
 • Dijital Pazarlama-Sosyal Medya
 • Halkla İlişkiler
 • Promosyon
 • Direk Pazarlama
 • Stratejik Pazarlama Planı Hazırlama
 • Kampanya Performans Ölçümlenmesi
 • Vaka İncelenmesi
 • Workshop
Abide TURAN
Pazarlama Yönetimi
Abide Turan stratejik pazarlama ve marka yönetimi, şirketlerdeki pazarlama yapılarının kurulması, yapılandırılması ve mevcut yapının tüm ajanslarla beraber sağlıklı işlemesi ve iyileştirilmesi/geliştirilmesi konularında birçok sektör ve farklı ölçekli kurumda tecrübe sahibidir. Uzmanlık Alanı ve Eğitmen/Danışmanlık Deneyimi Pazarlama ve marka yönetimi, pazar ve marka algı araştırmaları, ürün segmentasyonu, persona çalışmaları, halkla ilişkiler, dijital pazarlama, 360 derece reklam kampanya yönetimi, kurumsal iletişim konularında uzmandır. Eğitim ve İş Deneyimi Bilkent Üniversitesi Business Information Management ve Bilgi Üniversitesi MBA mezunudur. Halen Bahçeşehir Üniversitesinde Pazarlama alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Profesyonel yaşamına BBS teknoloji firmasında Kurumsal İletişim Uzmanı olarak başlamıştır devamında Bakaç Reklam’da Kurumsal Pazarlama Uzmanı, Çukurova Medya Grubunda gazete, dergi ve radyo markalarının Pazarlama Müdürü, Desa’da Reklam ve Halkla İlişkiler Yöneticisi, FLO Ayakkabı Grubunda ve Koton’da Pazarlama Müdürü olarak görev almıştır. Şu an kendi kurduğu uygulamacı danışmanlık iş modeli ile pazarlama ve marka yönetimi alanında çalışan BrandGuide Danışmanlık şirketinde çalışmaktadır.