Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

AMAÇ: Yöneticiler çoğu zaman, birden fazla faktörün ve birbirleriyle çatışan amaçların (kriterlerin) gerçekleştirilmek istendiği durumlarda karar vermektedirler.  Çok kriterli karar verme yöntemleri, birbiri ile çatışan birden fazla kriteri karşılayan olası “en iyi/uygun” çözüme ulaşmaya çalışan yaklaşım ve yöntemlerden oluşmaktadır. Bu eğitim ile, nitel ve nicel değerlendirme esasına göre değerlendirme yapılarak sonuçların daha gerçekçi olması sağlanır, yanlış kararlardan kaynaklanan maliyetin önüne geçilir, planlama kolaylaşır ve hızlı aksiyon alma sağlanır. Bu eğitim ile çok kriterli karar vermenin temel felsefesinin kavranması ve en çok kullanılan yöntemler aracılığıyla karşılaşılan problemler içerisinde en optimum kararın alınmasının sağlanması amaçlanmıştır.

İÇERİK:

  • Çok kriterli karar verme nedir?
  • Çok kriterli karar verme yöntemlerinin uygulama alanları
  • Basit Çok Nitelikli Değerlendirme Yöntemi
  • Basit Toplam Ağırlıklandırma Yöntemi
  • Ağırlıklı Çarpım Yöntemi
  • Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)
  • Bulanık AHP Yöntemi (2 Günlük Eğitimlerde)
  • Grup Karar Alma Yöntemleri (2 Günlük Eğitimlerde)
  • TOPSİS (2 Günlük Eğitimlerde)

 

KİMLER KATILMALI:

Fabrika yeri seçiminden, personel seçimine, makine seçiminden tedarikçi seçimine kadar karar verme durumunda olan firmaların/fabrikaların yöneticileri ve çalışanları ile işletmelerinde çok kriterli karar verme yöntemlerini uygulamak isteyen imalathaneler, firmalar ve/veya fabrikaların yöneticileri, mühendisler ve teknik çalışanları.

Endüstri Mühendisliği, Simülasyon
Dr. Engin Sansarcı, sosyo-ekonomik sistemlerin tasarımı, modellenmesi ve simülasyonu konusunda uzmanlaşmış olup, farklı üniversitelerde ve özel sektörde uzun yıllardır bu alanda teorik ve uygulamalı çalışmalar yürütmektedir. Uzmanlık Alanı ve Danışmanlık Deneyimi Geliştirdiği sistem dinamiği metodolojisine dayanan yönetim simülasyonları bugüne kadar 100’ün üzerinde kurumsal şirkette 1000’in üzerinde yönetici ve yönetici adayı tarafından stratejik yönetim eğitimlerinde kullanılmıştır. Dr. Engin Sansarcı, edindiği bilgi birikimi ve 15 yılı aşkın tecrübeyle çalışmalarına hem öğretim görevlisi hem de kurumsal eğitmen ve strateji danışmanı olarak devam etmektedir. Eğitim ve İş Deneyimi İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden lisans, Boğaziçi Üni. Endüstri Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesi alan Engin Sansarcı, İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünde Ekonomik Sistemlerin Dinamik Modellemesi konusunda yaptığı çalışmalarla doktor ünvanı almıştır. Başta İTÜ, YTÜ, Koç Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi olmak üzere ülkemizdeki farklı üniversitelerin İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde akademik görevlerde bulunmuş, Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin kuruluş aşamasında Eğitim ve Tanıtım Koordinatörü olarak görev almıştır. Halen Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olarak lisans ve y. lisans dersleri yürütmektedir.