• Süre: 2 gün

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

AMAÇ: Yöneticiler çoğu zaman, birden fazla faktörün ve birbirleriyle çatışan amaçların (kriterlerin) gerçekleştirilmek istendiği durumlarda karar vermektedirler.  Çok kriterli karar verme yöntemleri, birbiri ile çatışan birden fazla kriteri karşılayan olası “en iyi/uygun” çözüme ulaşmaya çalışan yaklaşım ve yöntemlerden oluşmaktadır. Bu eğitim ile, nitel ve nicel değerlendirme esasına göre değerlendirme yapılarak sonuçların daha gerçekçi olması sağlanır, yanlış kararlardan kaynaklanan maliyetin önüne geçilir, planlama kolaylaşır ve hızlı aksiyon alma sağlanır. Bu eğitim ile çok kriterli karar vermenin temel felsefesinin kavranması ve en çok kullanılan yöntemler aracılığıyla karşılaşılan problemler içerisinde en optimum kararın alınmasının sağlanması amaçlanmıştır.

İÇERİK:

  • Çok kriterli karar verme nedir?
  • Çok kriterli karar verme yöntemlerinin uygulama alanları
  • Basit Çok Nitelikli Değerlendirme Yöntemi
  • Basit Toplam Ağırlıklandırma Yöntemi
  • Ağırlıklı Çarpım Yöntemi
  • Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)
  • Bulanık AHP Yöntemi (2 Günlük Eğitimlerde)
  • Grup Karar Alma Yöntemleri (2 Günlük Eğitimlerde)
  • TOPSİS (2 Günlük Eğitimlerde)

 

KİMLER KATILMALI:

Fabrika yeri seçiminden, personel seçimine, makine seçiminden tedarikçi seçimine kadar karar verme durumunda olan firmaların/fabrikaların yöneticileri ve çalışanları ile işletmelerinde çok kriterli karar verme yöntemlerini uygulamak isteyen imalathaneler, firmalar ve/veya fabrikaların yöneticileri, mühendisler ve teknik çalışanları.