MS Excel ile Yönetim Simülasyon Eğitimi

AMAÇ: Bu eğitimin amacı, işletmelerdeki karar vericilerin, kararlarına konu olan durumları, çözmek istedikleri problemleri ya da gördükleri fırsatları excel yardımıyla basitçe modelleyip simülasyonunu yapabilmeyi, böylece kararlarının sonuçlarını her yönüyle daha doğru öngörebilmelerini sağlamaktır. Bu eğitim kapsamında insanların çok zor ve teknik bir konu olduğunu düşündüğü ve bundan dolayı uzak durduğu modelleme ve simülasyon konusunun excel yardımıyla nasıl daha kolay ele alınabileceği ve kısa sürelerde sonuç alan uygulamalar yapılabileceği gösterilecektir. Eğitim kapsamında finans, pazarlama, planlama, insan kaynakları ve satınalma departmanlarıyla ilgili örnek uygulamalar gösterilecektir.

İÇERİK:

  • Model kurma ve simüle etmenin felsefesi
  • Simülasyon altyapısı için gerekli temel istatistiksel kavramlar
  • Zaman boyutunda değişim ve matematiksel olarak modellenmesi
  • Simülasyon için gerekli temel excel fonksiyonları
  • Grup halinde model kurma
  • Modellerin excelde kurulup simüle edilmesi
  • Simülasyon sonuçlarının yorumlanması
  • Finans, pazarlama, planlama, insan kaynakları ve satınalma ile ilgili örnek uygulamalar

 

KİMLER KATILMALI:

Öncelikle yöneticiler olmak üzere iş yaşamındaki tüm karar vericilerin katılımına açıktır.

Dr.Engin SANSARCI
Endüstri Mühendisliği, Simülasyon
Dr. Engin Sansarcı, sosyo-ekonomik sistemlerin tasarımı, modellenmesi ve simülasyonu konusunda uzmanlaşmış olup, farklı üniversitelerde ve özel sektörde uzun yıllardır bu alanda teorik ve uygulamalı çalışmalar yürütmektedir. Uzmanlık Alanı ve Danışmanlık Deneyimi Geliştirdiği sistem dinamiği metodolojisine dayanan yönetim simülasyonları bugüne kadar 100’ün üzerinde kurumsal şirkette 1000’in üzerinde yönetici ve yönetici adayı tarafından stratejik yönetim eğitimlerinde kullanılmıştır. Dr. Engin Sansarcı, edindiği bilgi birikimi ve 15 yılı aşkın tecrübeyle çalışmalarına hem öğretim görevlisi hem de kurumsal eğitmen ve strateji danışmanı olarak devam etmektedir. Eğitim ve İş Deneyimi İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden lisans, Boğaziçi Üni. Endüstri Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesi alan Engin Sansarcı, İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünde Ekonomik Sistemlerin Dinamik Modellemesi konusunda yaptığı çalışmalarla doktor ünvanı almıştır. Başta İTÜ, YTÜ, Koç Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi olmak üzere ülkemizdeki farklı üniversitelerin İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde akademik görevlerde bulunmuş, Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin kuruluş aşamasında Eğitim ve Tanıtım Koordinatörü olarak görev almıştır. Halen Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olarak lisans ve y. lisans dersleri yürütmektedir.