Finansal Matematik Eğitimi

AMAÇ :  Finansal yönetimde kullanılan Analitik Teknik ve Yöntemlerin, finansal karar alma sürecinde nasıl kullanıldığının gösterilmesi ve bu sayede katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha bilimsel ve sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Finansal problemler güncel iş hayatında sınav sorularındaki gibi parametreleri hazır olarak karşımıza çıkmaz. Bu problemlerin iyi analiz edilip doğru parametrelerin tespit edilmesi gerekir. Finansal problemin çözümlenmesindeki belki de en önemli husus, bu problemin içindeki parametreleri doğru bir şekilde belirlemektir. Bu eğitimin bir amacı da katılımcılara finansal problemleri doğru ve kısa sürede analiz etme becerisini kazandırmaktır. Bir kere bu analiz doğru yapıldığı zaman parametreleri matematiksel formüllere yerleştirip doğru cevabı bulmak çok kolay olacaktır. Bu eğitimde standart kredi yapısının dışında, özellikle eşit taksitli kredilerde farklı kredi yapıları, bu yapıları oluştururken ve hesaplamalar yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği detaylı olarak vurgulanmaktadır.

Eğitimin Hedef Kitlesi

 • Şirket yöneticileri ve çalışanları,
 • Finans yöneticileri,
 • Finansal kurumlar ve çalışanları,
 • Yatırımcılar,
 • Bankacılar,
 • Vergi uzmanları ve çalışanları,
 • Parasını değerlendirmek isteyen herkes.

 

Eğitim İçeriği :

Faiz 

 • Faiz ve Faiz Oranı Kavramı
 • Faiz Oranını Oluşturan Bileşenler ve Bu Bileşenlerin Etkileşimi
 • Nominal ve Reel Faiz Kavramları
 • Faizlendirme, İskontolama ve “Decompounding”
 • Basit Faiz, Bileşik Faiz ve Sürekli Faiz Kavramları
 • Nominal ve Reel Faiz Kavramları
 • Kredilerin Taksitlendirilmesi

Basit Iskonto 

 • Iskontonun Tanımı
 • Basit Iskonto Hesapları
 • İç Iskonto İşlemleri
 • Dış Iskonto İşlemleri
 • Dış ve İç Iskonto Arasındaki İlişki
 • Senetlerin Değiştirilmesi

Taksitlendirme

 • Dönem Sonu Taksitler
 • Dönem Başı Taksitler
 • Peşin Ödemeli Taksitlendirmeler
 • Geri Ödeme Planının Hazırlanması

Kaynak Maliyeti

 • Özkaynak Maliyeti
 • Yabancı Kaynak Maliyeti
 • Ağırlıklı Ortalama Kaynak Maliyeti

Yatırım Hesaplamaları

 • Yatırım Fizibilite Etüt Kavramları
 • Fizibilite Etüt Aşamaları
 • Yatırım Hesaplamalarına İlişkin Örnek
Finansal Yönetim
Dr. Engin Ergüden 25 yıldır Denetim sektöründe yer alarak bağımsız, iç ve özellikli denetim alanlarında tecrübe edinerek denetimden fayda sağlayan paydaşlara önemli faydalar sağlamıştır. Uzmanlık Alanı ve Danışmanlık Deneyimi Bağımsız denetim, İç denetim departmanı kurulması ve yönetilmesi, özellikli denetim alanlarında (Hile – Suiistimal, Due Diligence vb.) denetim çalışmalarına liderlik ederek, denetimden faydalanan paydaşlara önemli katkılar sağlamıştır. 1995 yılından itibaren beş yıl Bağımsız Denetim, yedi yıl yıl iç denetim son on yıldır da finans – bütçe – maliyet sistemleri ile ilgili yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Eğitim ve İş Deneyimi Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans sonrası İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İngilizce Finans Yönetimi İhtisas Programına katıldı. Yüksek lisansını ve Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman programında tamamlamıştır. Ayrıca Dr.A.Engin ERGÜDEN Yeditepe Üniversitesi, Okan, Bahçeşehir Üniversitesi ve Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Finansal Muhasebe ve Denetim, MBA yüksek lisans programında Finansal Muhasebe dersleri vermektedir.