Fiyatlandırma Stratejileri

AMAÇ: Fiyatlandırma kararları gerçekten de bir şirketin performansını belirleyebilir. Bununla birlikte, fiyatlandırma konusu yalnızca piyasa değerlerine bakarak karar verilemeyecek kadar teknik ve analitik karmaşıklığa sahiptir. Bu eğitim, fiyatlandırma konusunu stratejik yönetim perspektifinden ele alarak tasarlanmıştır. Eğitimin amacı katılımcılara bir şirketin finansal performansını doğrudan etkileyen fiyatlandırma kararlarının iyileştirilmesine yönelik öngörüler sağlayan alternatif stratejiler sunmaktır. Katılımcılar, değere dayalı fiyatlandırmayı belirlemek için temel parametreleri ve önemli faktörleri kapsamlı bir şekilde anlayarak ve şirketin fiyatlandırma stratejisini geliştirmek için kullanılabilecek bir dizi uygulanabilir araç ve çerçeve ile ayrılırlar.

FAYDA: Stratejik Fiyatlandırma eğitimi, katılımcıların çeşitli fiyatlandırma stratejileriyle stratejik ve bütünsel bir bakış açısı edinmelerine ve şirketinizin fiyatlandırma süreçlerinin kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olur. Katılımcılar, fiyatlandırma gücü ve psikolojik fiyatlandırmanın itici güçlerini ve etkilerini öğrenecek ve bir ürün veya hizmetin değerini güvenle savunmak için en iyi argümanları belirleyeceklerdir.

İÇERİK:

  • Optimum fiyatı belirleme: teori ve kısıtlar
  • Fiyatlandırmada 3 sacayağı: maliyetler, rakipler ve müşteriler
  • Fiyatlandırma ve gelir yönetimi yaklaşımı
  • Fiyatlandırma ve rekabet stratejileri
  • Fiyatlandırmada psikolojik faktörler
  • Müşterilere uygun fiyat özelleştirme fırsatlarını belirlemek.
  • Fiyat – Değer ilişkisi, değer yaratılması ve iletişimi
  • Uygulama – Grup çalışması ve simülasyon

 

KİMLER KATILMALI:

Eğitim, fiyatlandırma kararlarının tasarımı, değerlendirilmesi, uygulanması veya iletilmesinden sorumlu olan B2B ve hizmet ve tüketici pazarlarındaki yöneticiler ve karar vericiler için tasarlanmıştır.

Endüstri Mühendisliği, Simülasyon
Dr. Engin Sansarcı, sosyo-ekonomik sistemlerin tasarımı, modellenmesi ve simülasyonu konusunda uzmanlaşmış olup, farklı üniversitelerde ve özel sektörde uzun yıllardır bu alanda teorik ve uygulamalı çalışmalar yürütmektedir. Uzmanlık Alanı ve Danışmanlık Deneyimi Geliştirdiği sistem dinamiği metodolojisine dayanan yönetim simülasyonları bugüne kadar 100’ün üzerinde kurumsal şirkette 1000’in üzerinde yönetici ve yönetici adayı tarafından stratejik yönetim eğitimlerinde kullanılmıştır. Dr. Engin Sansarcı, edindiği bilgi birikimi ve 15 yılı aşkın tecrübeyle çalışmalarına hem öğretim görevlisi hem de kurumsal eğitmen ve strateji danışmanı olarak devam etmektedir. Eğitim ve İş Deneyimi İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden lisans, Boğaziçi Üni. Endüstri Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesi alan Engin Sansarcı, İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünde Ekonomik Sistemlerin Dinamik Modellemesi konusunda yaptığı çalışmalarla doktor ünvanı almıştır. Başta İTÜ, YTÜ, Koç Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi olmak üzere ülkemizdeki farklı üniversitelerin İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde akademik görevlerde bulunmuş, Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin kuruluş aşamasında Eğitim ve Tanıtım Koordinatörü olarak görev almıştır. Halen Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olarak lisans ve y. lisans dersleri yürütmektedir.