• Süre: 2 gün

Fiyatlandırma Stratejileri

AMAÇ: Fiyatlandırma kararları gerçekten de bir şirketin performansını belirleyebilir. Bununla birlikte, fiyatlandırma konusu yalnızca piyasa değerlerine bakarak karar verilemeyecek kadar teknik ve analitik karmaşıklığa sahiptir. Bu eğitim, fiyatlandırma konusunu stratejik yönetim perspektifinden ele alarak tasarlanmıştır. Eğitimin amacı katılımcılara bir şirketin finansal performansını doğrudan etkileyen fiyatlandırma kararlarının iyileştirilmesine yönelik öngörüler sağlayan alternatif stratejiler sunmaktır. Katılımcılar, değere dayalı fiyatlandırmayı belirlemek için temel parametreleri ve önemli faktörleri kapsamlı bir şekilde anlayarak ve şirketin fiyatlandırma stratejisini geliştirmek için kullanılabilecek bir dizi uygulanabilir araç ve çerçeve ile ayrılırlar.

FAYDA: Stratejik Fiyatlandırma eğitimi, katılımcıların çeşitli fiyatlandırma stratejileriyle stratejik ve bütünsel bir bakış açısı edinmelerine ve şirketinizin fiyatlandırma süreçlerinin kalitesini iyileştirmelerine yardımcı olur. Katılımcılar, fiyatlandırma gücü ve psikolojik fiyatlandırmanın itici güçlerini ve etkilerini öğrenecek ve bir ürün veya hizmetin değerini güvenle savunmak için en iyi argümanları belirleyeceklerdir.

İÇERİK:

  • Optimum fiyatı belirleme: teori ve kısıtlar
  • Fiyatlandırmada 3 sacayağı: maliyetler, rakipler ve müşteriler
  • Fiyatlandırma ve gelir yönetimi yaklaşımı
  • Fiyatlandırma ve rekabet stratejileri
  • Fiyatlandırmada psikolojik faktörler
  • Müşterilere uygun fiyat özelleştirme fırsatlarını belirlemek.
  • Fiyat – Değer ilişkisi, değer yaratılması ve iletişimi
  • Uygulama – Grup çalışması ve simülasyon

 

KİMLER KATILMALI:

Eğitim, fiyatlandırma kararlarının tasarımı, değerlendirilmesi, uygulanması veya iletilmesinden sorumlu olan B2B ve hizmet ve tüketici pazarlarındaki yöneticiler ve karar vericiler için tasarlanmıştır.