• Süre: 1 gün

İkna ve İletişim Sanatı Eğitimi

AMAÇ   : İletişimde başarıya etki eden en önemli unsurlardan biri, ikna gücüdür. Başarılı bir iletişim, ikna sürecinin yönetilmesiyle doğru orantılıdır. Eğer ikna etme yeteneğiniz yüksek ise yaptığınız her işte başarıya o kadar kolay ulaşırsınız. Bu eğitim, beynimizin kabul etme süreçlerini ortaya koyan çalışmaları, algı yönetimi ve iknanın etkili yollarını anlatan bilgileri içermektedir.

Ayrıca, katılımcıların karşılarındaki kişi ve grupları ikna etme becerilerini geliştirerek karşılarındaki grubu doğal bir süreçle yanına çekebilme yeteneğini kazanması amaçlanmaktadır.

KONU BAŞLIKLARI  :   

 • Algı Yönetimi
 • Beden Dilinin Etkisi
 • Olumsuzu Olumluya Çevirme
 • Duygu ve Karar Mekanizması
 • Soru Sorma Yöntemleri
 • İkna Etmenin Gücü
 • İkna Ederken Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar
 • İknanın Psikolojisi
 • İkna Süreçleri
 • İkna Stratejileri
 • Kişiler Arası İletişimde İkna Teknikleri
 • İş Hayatında İkna Teknikleri
 • Özel Hayatta İkna Teknikleri