İşletme için Temel İstatistik

AMAÇ  :  İstatistik, verileri toplama, analiz etme ve yorumlama şeklimizdir. Bu eğitim katılımcılara bir işletmedeki istatistiklerin neler olduğunu ve bunların işletme yönetiminde nasıl kullanılacağı temel bilgisini kazandıracaktır. Eğitim süresince farklı departmanlarla ilgili örnek vakalar üzerinde çalışılacak, ve eğitimde işlenen konuların iş hayatında nasıl pratiğe dönüştürüleceği üzerinde durulacaktır.

İÇERİK :

  • İstatistiksel Analiz: Tanım ve Giriş
  • Olasılık Kuramı ve Temel Olasılık Dağılımları
  • Örnekleme ve Örneklem Dağılımları
  • Tahmin Etme ve Hipotez Oluşturma
  • Hipotez Testleri
  • Korelasyon ve Regresyon
  • Nedensellik ile Korelasyon Farkı

 

KİMLER KATILMALI:

İş hayatında verilerden anlam çıkarmak isteyen tüm çalışanlar.

Endüstri Mühendisliği, Simülasyon
Dr. Engin Sansarcı, sosyo-ekonomik sistemlerin tasarımı, modellenmesi ve simülasyonu konusunda uzmanlaşmış olup, farklı üniversitelerde ve özel sektörde uzun yıllardır bu alanda teorik ve uygulamalı çalışmalar yürütmektedir. Uzmanlık Alanı ve Danışmanlık Deneyimi Geliştirdiği sistem dinamiği metodolojisine dayanan yönetim simülasyonları bugüne kadar 100’ün üzerinde kurumsal şirkette 1000’in üzerinde yönetici ve yönetici adayı tarafından stratejik yönetim eğitimlerinde kullanılmıştır. Dr. Engin Sansarcı, edindiği bilgi birikimi ve 15 yılı aşkın tecrübeyle çalışmalarına hem öğretim görevlisi hem de kurumsal eğitmen ve strateji danışmanı olarak devam etmektedir. Eğitim ve İş Deneyimi İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden lisans, Boğaziçi Üni. Endüstri Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesi alan Engin Sansarcı, İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünde Ekonomik Sistemlerin Dinamik Modellemesi konusunda yaptığı çalışmalarla doktor ünvanı almıştır. Başta İTÜ, YTÜ, Koç Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi olmak üzere ülkemizdeki farklı üniversitelerin İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde akademik görevlerde bulunmuş, Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin kuruluş aşamasında Eğitim ve Tanıtım Koordinatörü olarak görev almıştır. Halen Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olarak lisans ve y. lisans dersleri yürütmektedir.