• Süre: 2 gün

İşletme için Temel İstatistik

AMAÇ  :  İstatistik, verileri toplama, analiz etme ve yorumlama şeklimizdir. Bu eğitim katılımcılara bir işletmedeki istatistiklerin neler olduğunu ve bunların işletme yönetiminde nasıl kullanılacağı temel bilgisini kazandıracaktır. Eğitim süresince farklı departmanlarla ilgili örnek vakalar üzerinde çalışılacak, ve eğitimde işlenen konuların iş hayatında nasıl pratiğe dönüştürüleceği üzerinde durulacaktır.

İÇERİK :

  • İstatistiksel Analiz: Tanım ve Giriş
  • Olasılık Kuramı ve Temel Olasılık Dağılımları
  • Örnekleme ve Örneklem Dağılımları
  • Tahmin Etme ve Hipotez Oluşturma
  • Hipotez Testleri
  • Korelasyon ve Regresyon
  • Nedensellik ile Korelasyon Farkı

 

KİMLER KATILMALI:

İş hayatında verilerden anlam çıkarmak isteyen tüm çalışanlar.