Liderlik ve Değişim Yönetimi Eğitimi

AMAÇ  :  Bu eğitimin amacı, “iyi yönetici”den “iyi lider”e uzanan zorlu yolun yapı taşlarının incelenmesi ve değişimin öncüsü olarak liderin rollerinin ele alınmasıdır. Eğitimde “her lider, ancak astlarının ona atfettiği güç kadar güçlüdür” önermesinin eşliğinde liderliğin doğası analiz edilecek ve kurumsal değişimin yönetilmesi üzerinde durulacaktır.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Yönetim Düşüncesi Üzerine: İktisadilik, Verimlilik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik
 • Günümüz yöneticisinin anahtar kavramları
 • Pazarlama devrimi ve yeni dünya düzeni
 • Kurum felsefesinden stratejiye
 • Teknolojinin yönetim anlayışları üzerindeki dönüştürücü etkisi
 • Yöneticilik ve sosyal psikoloji
 • Özgün yönetim biçimleri
 • Pratik İnsan Kaynaklarının eleştirisi ve gelecek
 • Değişen iş gücü ihtiyacının analizi
 • Motivasyon Teknikleri
 • Aidiyet ve Sahiplenme
 • Otorite, Güç ve Liderlik
 • Informal Gruplar, Roller ve Çatışma Yönetimi
 • Liderlik Sırları: Örgüt Yapısına ve “İş”e Göre Liderlik
 • Geleneksel Yönetim ve Süreçlerle Yönetim
 • Değişimin Aşamaları ve Yönetimi
 • Örnek olaylar ve Workshop
İnsan Kaynakları Yönetimi
Eğitim ve İş Hayatı : Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Doç. Dr. Ata Özdemirci, bir süre inşaat mühendisliği ve risk mühendisliği yaptıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesinde akademik kariyerine başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, Marmara Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalından almıştır. Doçent unvanını 2015 yılında “Yönetim ve Strateji” alanında alan Özdemirci, halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta; çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında “Stratejik Yönetim”, “İşletme Yönetimi”, “Bilim Felsefesi ve Metodoloji”, “Girişimcilik”, “Performans Yönetimi”, “Uygarlık Tarihi” ve “Seminer” derslerini vermektedir. Bahçeşehir Üniversitesinde MBA, Doğuş Üniversitesinde İşletme Doktora Programında misafir öğretim üyesidir. Ağırlıklı olarak stratejik yönetim, insan kaynakları ve kurumsal girişimcilik konularında uzmanlaşan Özdemirci, bugüne kadar farklı sektörlerde yer alan ulusal ve uluslararası pek çok kuruluşta liderlik akademisi kurmuş ve danışmanlık projeleri gerçekleştirmiştir. Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Performans ve Ücret Yönetim Sistemlerinin Kurulumu, Süreç Analizi ve Reorganizasyon bu projelerden bazılarıdır. "Kendi Hikayesini Yazanlar: Girişimci İş Kadınları Anlatıyor", “Şirket ve Popüler Kültür”, “Stratejik Liderlik ve Örgütsel Uyumlanma”, Şadi Can Saruhan’la birlikte kaleme aldığı “Bilim, Felsefe ve Metodoloji” ve Erol Eren’le ortak yazar olduğu “İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası” adlı eserleri vardır. Ayrıca, uluslararası akademik dergilerde pek çok bilimsel makalesi yayımlanmış ve eserleri çoğu yurtdışından olmak üzere iki yüze yakın atıf almıştır. Özdemirci’nin aynı zamanda tiyatro alanında “1984” ve “The Man From Earth” gibi iki uyarlamasının yanında “Örümcek, Karınca ve Kadın” adlı bir eseri vardır. Uzmanlaşma alanları : Stratejik Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi Kurumsal Girişimcilik İşletme Analizi ve Süreç Yönetimi Bilim Felsefesi ve Araştırma Yöntemleri