• Süre: 1 gün

Liderlik ve Değişim Yönetimi Eğitimi

AMAÇ  :  Bu eğitimin amacı, “iyi yönetici”den “iyi lider”e uzanan zorlu yolun yapı taşlarının incelenmesi ve değişimin öncüsü olarak liderin rollerinin ele alınmasıdır. Eğitimde “her lider, ancak astlarının ona atfettiği güç kadar güçlüdür” önermesinin eşliğinde liderliğin doğası analiz edilecek ve kurumsal değişimin yönetilmesi üzerinde durulacaktır.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Yönetim Düşüncesi Üzerine: İktisadilik, Verimlilik, Etkinlik, Sürdürülebilirlik
 • Günümüz yöneticisinin anahtar kavramları
 • Pazarlama devrimi ve yeni dünya düzeni
 • Kurum felsefesinden stratejiye
 • Teknolojinin yönetim anlayışları üzerindeki dönüştürücü etkisi
 • Yöneticilik ve sosyal psikoloji
 • Özgün yönetim biçimleri
 • Pratik İnsan Kaynaklarının eleştirisi ve gelecek
 • Değişen iş gücü ihtiyacının analizi
 • Motivasyon Teknikleri
 • Aidiyet ve Sahiplenme
 • Otorite, Güç ve Liderlik
 • Informal Gruplar, Roller ve Çatışma Yönetimi
 • Liderlik Sırları: Örgüt Yapısına ve “İş”e Göre Liderlik
 • Geleneksel Yönetim ve Süreçlerle Yönetim
 • Değişimin Aşamaları ve Yönetimi
 • Örnek olaylar ve Workshop