• Süre: 2 gün

Maliyet Analizleri Eğitimi

AMAÇ :

Maliyet analizi; üretimi ve satışı yapılan mamul ve hizmetlere ilişkin maliyet unsurlarının saptanması, kısımlara ayrılması ve incelenmesi süreçlerinden oluşan ve kendine has teknikler ile gerçekleştirilen bir analizdir.

Maliyet analizi; firmaların, stok değerlemesi, kar/zarar hesaplaması, planlama, bütçeleme gibi birçok sürecinde temel veri kaynağı durumundadır. Ayrıca alma, kiralama, üretme, satma ve fiyatlama kararları konusunda kritik öneme sahiptir.

Günümüzde, sert piyasa koşulları firmalara, fiyat politikalarında esneklik şansı bırakmadığı için karlılığı arttırmanın tek yolu olarak maliyetlerin azaltılması yöntemi karşımıza çıkıyor. Eğitimin amacı işletme ve kurumların maliyetlerin analizlerini etkin bir şekilde yapılarak maliyetlerin yönetilmesi eğitimin temel amacıdır.

Eğitimin Hedefi Kitlesi 

İşletmelerin yönetim kademelerinde çalışan teknik ve idari personel, Maliyet muhasebesi ve üretim departmanı çalışanları; serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve kariyer hedefleriyle maliyet yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler katılabilir .


Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

 

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim İçeriği  :

MALİYET – HACİM İLİŞKİLERİ

 • İş Hacmi Kavramı
 • İş Hacmi İle İlişkileri Yönünden Giderler
 • Maliyet Fonksiyonları

MALİYET -HACİM İLİŞKİLERİNİN SAPTANMASI  

 • Analitik Yöntem
 • Muhasebe Yöntemi
 • Matematiksel – İstatistiki Teknikleri
 • Maliyet – Hacim İlişkilerinin Saptanmasında Karşılaşılan Sorunlar

MALİYET -HACİM KAR ANALİZLERİ 1   

 • Kar Fonksiyonu
 • Kar Fonksiyonun Uygulama Alanları
 • Başabaş ve Hacim – Kar Grafikleri
 • Kar Fonksiyonlarındaki Parametre Değişiklikleri
 • Maliyet – Hacim – Kar Analizlerinin Dayandığı Varsayımlar
 • Maliyet – Hacim – Kar Analizlerinin Kararlarındaki Uygulamalar

MALİYET -HACİM KAR ANALİZLERİ 2  

 • Birden Fazla Mamul Üretiminde Maliyet- Hacim- Kar – Analizi
 • Eğrisel Fonksiyonlarda Maliyet- Hacim- Kar – Analizi
 • Belirsizlik Halinde Maliyet- Hacim- Kar – Analizi

TAM MALİYET – NORMAL MALİYET VE DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMLERİ   

 • Tam Maliyet Yöntemi
 • Normal Maliyet Yöntemi
 • Değişken Maliyet Yöntemi
 • Yöntemler Arasındaki Kar Farkları
 • Yöntemlerin Türkiye’deki Uygulamaları

 YÖNETİM KARARLARINDA GEÇERLİ MALİYET ANALİZLERİ   

 • Maliyetlerin Yönetim Kararları Açısından Sınıflandırılması
 • Geçerli Maliyet Analizlerinin Yönetim Kararlarında Uygulanması
 • Birleşik Mamuller ve Yönetim Kararları