Maliyet Analizleri Eğitimi

AMAÇ :

Maliyet analizi; üretimi ve satışı yapılan mamul ve hizmetlere ilişkin maliyet unsurlarının saptanması, kısımlara ayrılması ve incelenmesi süreçlerinden oluşan ve kendine has teknikler ile gerçekleştirilen bir analizdir.

Maliyet analizi; firmaların, stok değerlemesi, kar/zarar hesaplaması, planlama, bütçeleme gibi birçok sürecinde temel veri kaynağı durumundadır. Ayrıca alma, kiralama, üretme, satma ve fiyatlama kararları konusunda kritik öneme sahiptir.

Günümüzde, sert piyasa koşulları firmalara, fiyat politikalarında esneklik şansı bırakmadığı için karlılığı arttırmanın tek yolu olarak maliyetlerin azaltılması yöntemi karşımıza çıkıyor. Eğitimin amacı işletme ve kurumların maliyetlerin analizlerini etkin bir şekilde yapılarak maliyetlerin yönetilmesi eğitimin temel amacıdır.

Eğitimin Hedefi Kitlesi 

İşletmelerin yönetim kademelerinde çalışan teknik ve idari personel, Maliyet muhasebesi ve üretim departmanı çalışanları; serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve kariyer hedefleriyle maliyet yönetimi becerilerini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler katılabilir .


Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

 

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

Eğitim İçeriği  :

MALİYET – HACİM İLİŞKİLERİ

 • İş Hacmi Kavramı
 • İş Hacmi İle İlişkileri Yönünden Giderler
 • Maliyet Fonksiyonları

MALİYET -HACİM İLİŞKİLERİNİN SAPTANMASI  

 • Analitik Yöntem
 • Muhasebe Yöntemi
 • Matematiksel – İstatistiki Teknikleri
 • Maliyet – Hacim İlişkilerinin Saptanmasında Karşılaşılan Sorunlar

MALİYET -HACİM KAR ANALİZLERİ 1   

 • Kar Fonksiyonu
 • Kar Fonksiyonun Uygulama Alanları
 • Başabaş ve Hacim – Kar Grafikleri
 • Kar Fonksiyonlarındaki Parametre Değişiklikleri
 • Maliyet – Hacim – Kar Analizlerinin Dayandığı Varsayımlar
 • Maliyet – Hacim – Kar Analizlerinin Kararlarındaki Uygulamalar

MALİYET -HACİM KAR ANALİZLERİ 2  

 • Birden Fazla Mamul Üretiminde Maliyet- Hacim- Kar – Analizi
 • Eğrisel Fonksiyonlarda Maliyet- Hacim- Kar – Analizi
 • Belirsizlik Halinde Maliyet- Hacim- Kar – Analizi

TAM MALİYET – NORMAL MALİYET VE DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMLERİ   

 • Tam Maliyet Yöntemi
 • Normal Maliyet Yöntemi
 • Değişken Maliyet Yöntemi
 • Yöntemler Arasındaki Kar Farkları
 • Yöntemlerin Türkiye’deki Uygulamaları

 YÖNETİM KARARLARINDA GEÇERLİ MALİYET ANALİZLERİ   

 • Maliyetlerin Yönetim Kararları Açısından Sınıflandırılması
 • Geçerli Maliyet Analizlerinin Yönetim Kararlarında Uygulanması
 • Birleşik Mamuller ve Yönetim Kararları
Finansal Yönetim
Dr. Engin Ergüden 25 yıldır Denetim sektöründe yer alarak bağımsız, iç ve özellikli denetim alanlarında tecrübe edinerek denetimden fayda sağlayan paydaşlara önemli faydalar sağlamıştır. Uzmanlık Alanı ve Danışmanlık Deneyimi Bağımsız denetim, İç denetim departmanı kurulması ve yönetilmesi, özellikli denetim alanlarında (Hile – Suiistimal, Due Diligence vb.) denetim çalışmalarına liderlik ederek, denetimden faydalanan paydaşlara önemli katkılar sağlamıştır. 1995 yılından itibaren beş yıl Bağımsız Denetim, yedi yıl yıl iç denetim son on yıldır da finans – bütçe – maliyet sistemleri ile ilgili yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Eğitim ve İş Deneyimi Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans sonrası İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İngilizce Finans Yönetimi İhtisas Programına katıldı. Yüksek lisansını ve Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman programında tamamlamıştır. Ayrıca Dr.A.Engin ERGÜDEN Yeditepe Üniversitesi, Okan, Bahçeşehir Üniversitesi ve Işık Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Finansal Muhasebe ve Denetim, MBA yüksek lisans programında Finansal Muhasebe dersleri vermektedir.