• Süre: 1 gün

MERCHANDİSE Planlama, Alakasyon ve Kapasite

AMAÇ:   Bu eğitim esas itibariyle satın alma, stok yönetimi ve merchandising konularında daha başarılı olmak isteyen çalışan ve yöneticilerin iş hayatlarında karşılaşacakları stok yönetimi ve satın alma konularındaki, metot, hesaplama ve terimlerin öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamak.

İÇERİK:

 • Planlamada stok tanımı, stok problemleri
 • Planlamada stokun önemi (finansal-üretim), niçin stok bulundurulur?
 • Planlamada stok problemlerini sınıflandırma, stok maliyetleri
 • Planlamada 80/20 teorisi ve analizi
 • Planlamada stok/satış oranı, raf ömrü, yeni sezon/stok yüzdesi
 • Planlamada mağaza kapasitelerinin ürün cinsi bazında belirlenmesi
 • Planlamada RPT ve İndirim çalışmaları
 • Planlamada ürün fiyatlandırma
 • Planlamada indirim yönetimi
 • Alokasyonda ürün bekleme süresi, sevk bekleme süresi, elleçleme
 • Alokasyonda sevk doğruluk, sipariş karşılama, hasar oranları
 • Alokasyonda stok devir hızı (SDH), stok gün sayısı, stok yaşı
 • Alokasyonda mağaza sevk planlarının (ilk dağılım) oluşturulması
 • Alokasyonda reyon eksiklerinin tamamlanması (replenishment)
 • Alokasyonda mağazaların transfer ve iade talepleri

KİMLER KATILMALI:

Stok yönetimi ve Merchandising çalışanlarının katılımına açıktır.