Müzakere Teknikleri Eğitimi

AMAÇ  :  Satın alma, üretim, pazarlama süreçleri, çalışanlarla ve tedarikçilerle yapılan fiyat pazarlıkları, finans kurumlarıyla, resmi kurumlarla, medyayla, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler, çatışma yönetimi, ikna, problem çözme gibi iş hayatının akla gelebilecek her alanında ortaya çıkan müzakere kavramına stratejik bir bakışla yaklaşmak ve oyunlaştırma aracılığıyla katılımcıların müzakere becerilerini geliştirecek aktiviteler yapmak.

Eğitmen: Doç.Dr. Ata Özdemirci

Eğitimin İçeriği:

1.Bölüm

 • Müzakere Kavramı
 • Müzakere Süreci
 • Müzakere Tipleri
 • Müzakere Sürecinde Amaçlar (Zarar verme, kazan/kaybet, kazan/kazan, savunmacı)
 • Müzakereyi Etkileyen Faktörler
 • Satır aralarını okumak (uygulama)
 • Oturma pozisyonları ve beden kullanımı (uygulama)

2.Bölüm

 • Müzakerede Sınırlar: MSP, LAS, BATNA, ZOPA
 • Müzakere Davranışı
 • Müzakereye Hazırlık
 • Müzakere Strateji ve Taktiklerinin Seçimi
 • Bağlam ve İzafiyet
 • Açılış, Münazara ve Teklif
 • Zor Müzakereciler (Uygulama)
 • Stratejiler (Uygulama)
 • Taktikler (Uygulama)
 • Müzakere Tavsiyeleri
 • Müzakere Sonrası
İnsan Kaynakları Yönetimi
Eğitim ve İş Hayatı : Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Doç. Dr. Ata Özdemirci, bir süre inşaat mühendisliği ve risk mühendisliği yaptıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesinde akademik kariyerine başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, Marmara Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalından almıştır. Doçent unvanını 2015 yılında “Yönetim ve Strateji” alanında alan Özdemirci, halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta; çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında “Stratejik Yönetim”, “İşletme Yönetimi”, “Bilim Felsefesi ve Metodoloji”, “Girişimcilik”, “Performans Yönetimi”, “Uygarlık Tarihi” ve “Seminer” derslerini vermektedir. Bahçeşehir Üniversitesinde MBA, Doğuş Üniversitesinde İşletme Doktora Programında misafir öğretim üyesidir. Ağırlıklı olarak stratejik yönetim, insan kaynakları ve kurumsal girişimcilik konularında uzmanlaşan Özdemirci, bugüne kadar farklı sektörlerde yer alan ulusal ve uluslararası pek çok kuruluşta liderlik akademisi kurmuş ve danışmanlık projeleri gerçekleştirmiştir. Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Performans ve Ücret Yönetim Sistemlerinin Kurulumu, Süreç Analizi ve Reorganizasyon bu projelerden bazılarıdır. "Kendi Hikayesini Yazanlar: Girişimci İş Kadınları Anlatıyor", “Şirket ve Popüler Kültür”, “Stratejik Liderlik ve Örgütsel Uyumlanma”, Şadi Can Saruhan’la birlikte kaleme aldığı “Bilim, Felsefe ve Metodoloji” ve Erol Eren’le ortak yazar olduğu “İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası” adlı eserleri vardır. Ayrıca, uluslararası akademik dergilerde pek çok bilimsel makalesi yayımlanmış ve eserleri çoğu yurtdışından olmak üzere iki yüze yakın atıf almıştır. Özdemirci’nin aynı zamanda tiyatro alanında “1984” ve “The Man From Earth” gibi iki uyarlamasının yanında “Örümcek, Karınca ve Kadın” adlı bir eseri vardır. Uzmanlaşma alanları : Stratejik Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi Kurumsal Girişimcilik İşletme Analizi ve Süreç Yönetimi Bilim Felsefesi ve Araştırma Yöntemleri