• Süre: 1 gün

Perakende de Raporlama ve Analiz Eğitimi

AMAÇ: Perakende de raporlama ve analiz eğitiminin amacı, mağazada gerçekleşen satışların belirli kriterler, belirli dönemler ve belirli başlıklar altında raporlanmasını sağlamak, raporların nasıl okunacağı ve bu raporlar ışığında alınacak aksiyonları belirlemek

 

İÇERİK:

 • Perakendede satış bütçelerinin hazırlanması
 • Perakendede üretim bütçelerinin hazırlanması
 • Perakendede mağaza hedef raporları
 • Perakendede karlılık raporları
 • Perakendede ürün performans raporları
 • Perakendede satış performans raporları
 • Perakendede mağaza performans raporları
 • Perakendede mağaza başa baş raporları
 • Perakendede top 30 raporları
 • Perakendede indirim ve kampanya analizi raporları
 • Perakendede lfl karşılaştırma raporlarının hazırlanması
 • Perakendede haftalık karşılaştırma raporları
 • Perakendede aylık karşılaştırma raporları
 • Perakendede sezonluk karşılaştırma raporları
 • Perakendede yıllık karşılaştırma raporları

 

KİMLER KATILMALI:

Her kademedeki yöneticiler ve yönetici adayları