• Süre: 1 gün

Profosyonel Yöneticilik Teknikleri ve Becerileri Eğitimi

AMAÇ  :  Günümüz iş dünyası, hızla gelişen teknoloji ve bilgi ağıyla, önceki hiçbir dönemle benzerlik göstermeyen, karmaşık iş ağları ve yönetim süreçleriyle biçimlendirilmiş durumdadır. Böyle bir dünyada en yüksek kıymeti, yalnızca belirli bir alanda uzmanlaşmış çalışanlar değil, değişime hızlıca adapte olabilen, hatta değişimin öncüsü olabilen, entelektüel donanımı kuvvetli, nitelikli lider ve yöneticiler görmektedir. Bu eğitim eşliğinde katılımcılar, günümüz yöneticilerinin sahip olması gereken teknik bilgi ve yetkinlikler konusunda büyük bir ilerleme kaydedecek ve kariyerleri için önemli bir adım atacaktır.

 

Eğitimin İçeriği:

Yönetsel Mükemmellik Modeli Üzerine Örnek Olaylar ve Workshop

 • Kişisel Yetkinlikler
  • Kişisel Farkındalık
  • Stres Yönetimi
  • Yaratıcı Problem Çözme ve Karar Verme
 • Kişiler Arası Yetkinlikler
  • Çatışma, Risk ve Kriz Yönetimi
  • Liderlik ve Motivasyon
  • Etkili İletişim ve Müşteri Odaklılık
  • Ekip Yönetimi
 • Örgüt ve Süreçler
  • Stratejik Planlama
  • Vizyon Koyma ve Hedeflerle Yönetim
  • Değişim Yönetimi