Profosyonel Yöneticilik Teknikleri ve Becerileri Eğitimi

AMAÇ  :  Günümüz iş dünyası, hızla gelişen teknoloji ve bilgi ağıyla, önceki hiçbir dönemle benzerlik göstermeyen, karmaşık iş ağları ve yönetim süreçleriyle biçimlendirilmiş durumdadır. Böyle bir dünyada en yüksek kıymeti, yalnızca belirli bir alanda uzmanlaşmış çalışanlar değil, değişime hızlıca adapte olabilen, hatta değişimin öncüsü olabilen, entelektüel donanımı kuvvetli, nitelikli lider ve yöneticiler görmektedir. Bu eğitim eşliğinde katılımcılar, günümüz yöneticilerinin sahip olması gereken teknik bilgi ve yetkinlikler konusunda büyük bir ilerleme kaydedecek ve kariyerleri için önemli bir adım atacaktır.

 

Eğitimin İçeriği:

Yönetsel Mükemmellik Modeli Üzerine Örnek Olaylar ve Workshop

 • Kişisel Yetkinlikler
  • Kişisel Farkındalık
  • Stres Yönetimi
  • Yaratıcı Problem Çözme ve Karar Verme
 • Kişiler Arası Yetkinlikler
  • Çatışma, Risk ve Kriz Yönetimi
  • Liderlik ve Motivasyon
  • Etkili İletişim ve Müşteri Odaklılık
  • Ekip Yönetimi
 • Örgüt ve Süreçler
  • Stratejik Planlama
  • Vizyon Koyma ve Hedeflerle Yönetim
  • Değişim Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Eğitim ve İş Hayatı : Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Doç. Dr. Ata Özdemirci, bir süre inşaat mühendisliği ve risk mühendisliği yaptıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesinde akademik kariyerine başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, Marmara Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalından almıştır. Doçent unvanını 2015 yılında “Yönetim ve Strateji” alanında alan Özdemirci, halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta; çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında “Stratejik Yönetim”, “İşletme Yönetimi”, “Bilim Felsefesi ve Metodoloji”, “Girişimcilik”, “Performans Yönetimi”, “Uygarlık Tarihi” ve “Seminer” derslerini vermektedir. Bahçeşehir Üniversitesinde MBA, Doğuş Üniversitesinde İşletme Doktora Programında misafir öğretim üyesidir. Ağırlıklı olarak stratejik yönetim, insan kaynakları ve kurumsal girişimcilik konularında uzmanlaşan Özdemirci, bugüne kadar farklı sektörlerde yer alan ulusal ve uluslararası pek çok kuruluşta liderlik akademisi kurmuş ve danışmanlık projeleri gerçekleştirmiştir. Stratejik Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Performans ve Ücret Yönetim Sistemlerinin Kurulumu, Süreç Analizi ve Reorganizasyon bu projelerden bazılarıdır. "Kendi Hikayesini Yazanlar: Girişimci İş Kadınları Anlatıyor", “Şirket ve Popüler Kültür”, “Stratejik Liderlik ve Örgütsel Uyumlanma”, Şadi Can Saruhan’la birlikte kaleme aldığı “Bilim, Felsefe ve Metodoloji” ve Erol Eren’le ortak yazar olduğu “İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası” adlı eserleri vardır. Ayrıca, uluslararası akademik dergilerde pek çok bilimsel makalesi yayımlanmış ve eserleri çoğu yurtdışından olmak üzere iki yüze yakın atıf almıştır. Özdemirci’nin aynı zamanda tiyatro alanında “1984” ve “The Man From Earth” gibi iki uyarlamasının yanında “Örümcek, Karınca ve Kadın” adlı bir eseri vardır. Uzmanlaşma alanları : Stratejik Yönetim İnsan Kaynakları Yönetimi Kurumsal Girişimcilik İşletme Analizi ve Süreç Yönetimi Bilim Felsefesi ve Araştırma Yöntemleri