Rekabet Stratejileri Oyunu

AMAÇ: Michael Porter, rekabetçi stratejileri maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma olarak sınıflandırır. Bu eğitimde katılımcılar, Porter’ın rekabet stratejileri teorisinin matematiksel modelini baz alan bir yönetim simülasyonu oyunu oynayarak rekabetçi stratejilerin farklarını, gerekliliklerini ve avantajlı / dezavantajlı yönlerini bizzat deneyimleyerek öğrenirler. Oyunda katılımcılar gerçeğe çok benzer bir sosyo-ekonomik model içerisinde birbirleriyle rekabet edecek ve gerçeğe çok benzer bir pazar deneyimi yaşayacaklardır. Bu eğitim katılımcılara işletme fonksiyonlarına bir bütün olarak bakmayı ve farklı departmanların rollerinin ortak işletme amaçları doğrultusunda nasıl kesiştiklerini kavramalarını sağlayacaktır.

 

İÇERİK:

  • Temel Rekabetçi Stratejiler
  • Farklı stratejilerin ekonomik konjonktür ve sektörel durum bağlamında analiz edilmesi
  • Kalite / Fiyat Ödünleşmesi
  • Dinamik Fiyat Optimizasyonu
  • Üretim Planlama ve Stok Yönetimi
  • Talep Yönetimi ve Çok Boyutlu Rekabet
  • Özkaynaklarla Sürdürülebilir Büyüme

 

KİMLER KATILMALI:

Öncelikle yöneticiler olmak üzere iş yaşamındaki tüm karar vericilerin katılımına açıktır.

Endüstri Mühendisliği, Simülasyon
Dr. Engin Sansarcı, sosyo-ekonomik sistemlerin tasarımı, modellenmesi ve simülasyonu konusunda uzmanlaşmış olup, farklı üniversitelerde ve özel sektörde uzun yıllardır bu alanda teorik ve uygulamalı çalışmalar yürütmektedir. Uzmanlık Alanı ve Danışmanlık Deneyimi Geliştirdiği sistem dinamiği metodolojisine dayanan yönetim simülasyonları bugüne kadar 100’ün üzerinde kurumsal şirkette 1000’in üzerinde yönetici ve yönetici adayı tarafından stratejik yönetim eğitimlerinde kullanılmıştır. Dr. Engin Sansarcı, edindiği bilgi birikimi ve 15 yılı aşkın tecrübeyle çalışmalarına hem öğretim görevlisi hem de kurumsal eğitmen ve strateji danışmanı olarak devam etmektedir. Eğitim ve İş Deneyimi İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden lisans, Boğaziçi Üni. Endüstri Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesi alan Engin Sansarcı, İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünde Ekonomik Sistemlerin Dinamik Modellemesi konusunda yaptığı çalışmalarla doktor ünvanı almıştır. Başta İTÜ, YTÜ, Koç Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi olmak üzere ülkemizdeki farklı üniversitelerin İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde akademik görevlerde bulunmuş, Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin kuruluş aşamasında Eğitim ve Tanıtım Koordinatörü olarak görev almıştır. Halen Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olarak lisans ve y. lisans dersleri yürütmektedir.