• Süre: 2 gün

Rekabet Stratejileri Oyunu

AMAÇ: Michael Porter, rekabetçi stratejileri maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma olarak sınıflandırır. Bu eğitimde katılımcılar, Porter’ın rekabet stratejileri teorisinin matematiksel modelini baz alan bir yönetim simülasyonu oyunu oynayarak rekabetçi stratejilerin farklarını, gerekliliklerini ve avantajlı / dezavantajlı yönlerini bizzat deneyimleyerek öğrenirler. Oyunda katılımcılar gerçeğe çok benzer bir sosyo-ekonomik model içerisinde birbirleriyle rekabet edecek ve gerçeğe çok benzer bir pazar deneyimi yaşayacaklardır. Bu eğitim katılımcılara işletme fonksiyonlarına bir bütün olarak bakmayı ve farklı departmanların rollerinin ortak işletme amaçları doğrultusunda nasıl kesiştiklerini kavramalarını sağlayacaktır.

 

İÇERİK:

  • Temel Rekabetçi Stratejiler
  • Farklı stratejilerin ekonomik konjonktür ve sektörel durum bağlamında analiz edilmesi
  • Kalite / Fiyat Ödünleşmesi
  • Dinamik Fiyat Optimizasyonu
  • Üretim Planlama ve Stok Yönetimi
  • Talep Yönetimi ve Çok Boyutlu Rekabet
  • Özkaynaklarla Sürdürülebilir Büyüme

 

KİMLER KATILMALI:

Öncelikle yöneticiler olmak üzere iş yaşamındaki tüm karar vericilerin katılımına açıktır.