• Süre: 1 gün

Rekabet Stratejileri Eğitimi

AMAÇ  :  Michael Porter, rekabetçi stratejileri maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma olarak sınıflandırır. Bu eğitimin amacı, farklı rekabet stratejilerinin artı ve eksi yönlerini, hangi ekonomik ve sektörel göstergelerle ilişkili olduğu konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmaktır. Eğitim kapsamında işletmelerin mevcut stratejilerinin nasıl analiz edileceği, Porter’ın sınıflandırması kapsamında nasıl değerlendirileceği ve bu değerlendirmenin işletmelerdeki planlama sorunlarıyla nasıl ilişkili olduğu irdelenecek, ardından vaka analizleriyle konu pekiştirilecektir.

 

İÇERİK:

  • Michael Porter’ın tanımladığı temel rekabetçi stratejiler
  • Farklı stratejilerin ekonomik konjonktür ve sektörel durum bağlamında analiz edilmesi
  • Rekabet stratejilerindeki temel risk: “Aradaki Kuyuya Düşmek”
  • İşletmedeki stratejinin belirlenmesi, tanımlanması, analizi ve sınıflandırılması
  • Örnek vaka çalışmaları
  • Excel kullanarak rekabet analizi üzerine grup çalışmaları

 

KİMLER KATILMALI:

Öncelikle yöneticiler olmak üzere iş yaşamındaki tüm karar vericilerin katılımına açıktır.

 

EĞİTİM SÜRESİ:

1 Gün ve işletme içinde uygulamalı olarak yapılmaktadır.