Stratejik Planlama Eğitimi

AMAÇ :  İşletmelerin ömrünü uzatmak ve büyümeleri sağlamak.  Eğitime katılanların işletme yöneticilerinin mevcut durumlarını analiz ederek kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri stratejik planlama sistematiği ile belirleyebilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcıların strateji kaslarının güçlendirilmesi, her adımda stratejik düşünmelerinin sağlanması, doğru işletme stratejileri belirleyebilmeleri, belirledikleri stratejileri etkin uygulanabilmeleri ve iş performanslarını da izleyebilmeleri hedeflenmektedir.

KAPSAM:

 • Sürdürülebilirlik kavramı ve sürdürülebilirlik stratejisi
 • Stratejik düşünme ve stratejik düşünür özellikleri
 • Strateji, stratejik planlama ve stratejik yönetim tanımları
 • Etkin stratejik planlama için gereklilikler
 • Stratejileri kim belirler? Strateji sürecinde üstlenilen roller
 • Stratejik liderlik modelleri ve özellikleri
 • Stratejik planlama birimi, özellikleri ve görevleri
 • Stratejik planlama süreci ve adımları
 • Temel strateji belirleme araçları ve yöntemleri
 • Rekabet stratejileri ve portföy analizleri
 • Durum Analizi, SWOT ve TOWS analizi
 • Misyon, vizyon ve değerler belirleme
 • Temel ve alt stratejiler belirleme
 • Uluslararası stratejiler belirleme
 • Büyümenin planlanması
 • Stratejik amaç ve hedefler belirleme
 • Stratejik aksiyon ve faaliyet planları yapma
 • Stratejilerin etkin uygulanması ve izlenmesi
 • Balance Score Card stratejik performans izleme sistemi
 • Kurumsal ve bireysel performans sistemleri ve entegrasyonu
 • Örnek uygulamalar ve başarılı/başarısız strateji vakaları.
 • Okuma tavsiyeleri ve öneriler
 • Katılımcılara stratejik düşünme/planlama test ve envanter uygulaması
Dr.Kamil BAYAR
Strateji ve Yönetim
Dr. Kamil Bayar VIA Learning Academy’nin kurucusudur. İşletmelerin kurumsal ve operasyonel stratejilerine liderlik ederek şirketlerin büyümelerine önemli katkılar sağlamıştır. Uzmanlık Alanı ve Danışmanlık Deneyimi: İşletme yönetimi, organizasyonel yapılanma, stratejik planlama, proje yönetimi, süreç yönetimi ve iş geliştirme gibi alanlarda strateji geliştirme, politikalar üretme ve iş süreçleri tasarlama konularında uzmandır. Eğitim ve İş Deneyimi Endüstri Mühendisliği lisans, İşletme Yöneticiliği Master Programı ve Yönetim- Organizasyon alanında doktora eğitimi almıştır. Uzun süre çalıştığı LCWaikiki’de perakende, mağazacılık, satış ve pazarlama stratejileri konularında üst yönetimle yakın çalışarak perakende sektöründe değerli kazanımlar elde etmiştir. Daha sonra perakende, kargo ve holding yapıda faaliyet gösteren şirketlerde sırasıyla; ürün planlama, stratejik planlama ve süreç geliştirme birimleri sorumluluğunu üstlenmiştir.