• Süre: 2 gün
 • Stratejik Yönetim Eğitiminin Amacı Bu eğitimle, katılımcıların stratejik yönetim süreçlerine dair bakış açılarını genişletmek, teorik temel ve örneklerden hareketle temel işletme stratejileri konularında bilgi seviyelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Eğitim süresince Türkiye’de yaşanmış gerçek işletme vakası örnek uygulamasıyla katılımcıların stratejik yönetimin pratik uygulamasına hakim olması amaçlanmaktadır. Eğitimin verimi ve uygulamaya dönüşebilmesi için eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayan katılımcıların eğitime ek olarak konunun pekiştirilmeleri, işletmelerinde uygulama yapabilmeleri için birebir uygulamalı stratejik danışmanlık alma fırsatı da yakalamış olacaklardır.

  Eğitim Süresi

  • 1 Gün Eğitim (Online)
  • Yarım Gün Vaka Analizi (Online)
  • 1,5 Saat Birebir Stratejik Danışmanlık (Online)

  Eğitim Konu Başlıkları ve Akış

  Kavramsal Çerçeve

  • Stratejik yönetimin iş dünyasındaki önemi
  • Strateji, stratejik planlama ve stratejik yönetim kavramları
  • Yönetim, yönetim fonksiyonları ve stratejik yönetim

  Stratejinin Formülasyonu ve Planlanması

  • Stratejik yönetim süreci ve adımları
  • Stratejik bilinç ve strajik düşünce
  • Stratejistler ve stratejistlerin seçimi
  • Stratejik analiz yöntemleri
  • Stratejik planlama piramidi
  • Strateji belirleme yöntemleri
  • Misyon, vizyon ve kurum değerleri belirleme
  • Temel ve alt stratejiler belirleme
  • Stratejik amaç ve hedefler belirleme
  • Stratejik faaliyet ve aksiyon planları yapma
  • Etkin stratejik planlama için gereklilikler

  Stratejilerin Uygulanması

  • Stratejilerin etkin uygulanması ve gereklilikler
  • Stratejilerin uygulanmasında kullanılan teknikler
  • Strateji haritaları ve temel yaklaşımları
  • Stratejik liderlik ve özellikleri

  Stratejilerin Değerlendirmesi ve Kontrolü

  • Stratejik değerleme ve kontrol teknikleri
  • Balance Score Card ile kurumsal performans izleme sistemi
  • Kurumsal hedef belirleme ve performans (KPI) yaklaşımları

  Eğitim Uygulaması ve Pekiştirme

  • Teorik temel ve genel stratejik yönetim yaklaşımları detaylı olarak anlatılır.
  • Stratejik yönetim işletme vakası analizi ve yorumu yapılır.
  • 1,5 saat birebir online stratejik danışmanlık kişiye özel planlanır
  • Soru-cevap ile akılda kalan sorulara cevap aranır
  • Okuma tavsiyeleri ve öneriler paylaşılır

  Eğitim Yeri

  • Eğitim, fiziksel ortamlarda veya Zoom Platformu üzerinden gerçekleştirilir.

  Kimler Katılabilir

  Şirket sahipleri, şirket üst ve orta düzey yöneticileri. Stratejik planlama birim çalışanları veya kariyerini strateji yönetim alanında planlamak isteyenler. 

 • Stratejik planlama birimi, özellikleri ve görevleri
 • Stratejik planlama süreci ve adımları
 • Temel strateji belirleme araçları ve yöntemleri
 • Rekabet stratejileri ve portföy analizleri
 • Durum Analizi, SWOT ve TOWS analizi
 • Misyon, vizyon ve değerler belirleme
 • Temel ve alt stratejiler belirleme
 • Uluslararası stratejiler belirleme
 • Büyümenin planlanması
 • Stratejik amaç ve hedefler belirleme
 • Stratejik aksiyon ve faaliyet planları yapma
 • Stratejilerin etkin uygulanması ve izlenmesi
 • Balance Score Card stratejik performans izleme sistemi
 • Kurumsal ve bireysel performans sistemleri ve entegrasyonu
 • Örnek uygulamalar ve başarılı/başarısız strateji vakaları.
 • Okuma tavsiyeleri ve öneriler
 • Katılımcılara stratejik düşünme/planlama test ve envanter uygulaması