Süreç Yönetimi Eğitimi

AMAÇ: Bu eğitimin amacı, işletme içerisinde toplam kalite yaklaşımı ile süreçlerin analizlerinin nasıl yapılması gerektiğinin aktarılması, süreç içerisindeki herhangi bir olayın nasıl ele alınması gerektiği kayıt mekanizmasının çalıştırılması, prosesler arası etkileşimin ele alınması risk analizlerinin ve oluşabilecek fırsatların kayda alınması iş sürekliği kavramının işlenmesi ve sürecinize ait verilerin işlenmesi ve analiz edilip değerlendirilmesi ve yönetime raporlanması konularında yönetim sistemlerinin öneminin ve gerekliliğinin aktarılması.

İÇERİK:

 • Yönetim Sistemlerinin Aktarılması
 • Standardın Ele Alınması ve Vaka Analizlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Farkındalığın Arttırılması
 • Proseslerin birbirleri ile etkileşiminin öneminin aktarılması
 • Şirketiniz deki SWOT Analizinin birlikte oluşturulması
 • Sürecinizdeki Faaliyetin Akışının Nasıl oluşturulması gerektiğinin vurgulanması
 • Hangi Dokümantasyonların oluşturulması gerekliliğinin tespiti
 • Sürecimize ait kayıtların fiziki işlemenin dışında programlarda ki karşılığını
 • Verilere ait kayıtların az yere girilip çok fazla analiz yapma imkanın yaratılması
 • Üretimde otomasyona geçiş ve veri kaybının mim. a indirilmesi
 • Müşteri isteklerinin izlenmesi ve Memnuniyetinin arttırılması
 • Şikayetlerin kayıt altına alınması, takibi
 • Uygun olmayan çıktı ve Düzeltici Faaliyet kayıtları
 • Sürekli İyileştirme
 • Tetkiklerin Yapılış şekillerinin aktarılması
 • Üretim (Ürün veya Hizmet) Süreçlerinin Ele alınmas
 • Satınalma ve Stoklama
 • Değişikliklerin kaydı

KİMLER KATILMALI:

Öncelikle yöneticiler olmak üzere isteyen tüm çalışanların katılımına açıktır.

Yusuf BAYAT
Süreç Yönetimi
Yusuf BAYAT, Yönetim Sistemlerinin kurulması, yapılandırılması ve mevcut yapının iyileştirilmesi, geliştirilmesi konularında farklı ölçekli bir çok kurum ve kuruluşta Danışmanlık, Eğitmenlik ve Denetçilik faaliyetlerinde görev almıştır. Uzmanlık Alanı ve Eğitmen/Danışmanlık Deneyimi 11 yılı aşkın süredir Toplam Kalite ve ISO yönetim sistemlerinde Baş Denetçilik, Danışmanlık ve Eğitmenlik faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 9 standartta Baş Denetçilik Sertifikasına sahip olup, Kalite, Bilgi Güvenliği, Çevre, Gıda ve Enerji yönetim sistemlerin de birçok kuruluşta ki süreçlerin analizlerini yapıp o süreçlere ait Akışların, Prosedürlerin ve Talimatların yazılması ile Kayıtlarının oluşturulması, dokümante edilmesinde aktif olarak rol almıştır. Eğitim ve İş Deneyimi Yusuf BAYAT, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde başladığı Kimya Lisans eğitimine, çalışma hayatına girdikten sonra İşletme Lisansını ekleyip daha sonra Bilgisayar Mühendisliği Lisans eğitimine başlayıp ara vermiş ve sonrasında Endüstri Mühendisliği Lisans eğitimine başlamış ve halen sürdürmektedir. Her bölüm, kendisine farklı bir vizyon katmış ve işi ile alakalı gelişimine katkı sağlamıştır. Türkiye ‘nin önde gelen birçok işletmesinde denetçilik danışmanlık ile birlikte 500 saati aşkın eğitimler düzenlemiştir. 9 standarttaki (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 10002, ISO 22000, ISO 22301, ISO 20000-1) Baş Denetçiliğinin yanında C Sınıfı İSG Uzmanlığı ve KVK Danışmanlığını fiili olarak sürdürmektedir.