• Süre: 1 gün

Takım Çalışması Eğitimi

AMAÇ : Hani atalarımız der : “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” Yani iyi bir sinerji yakalandığında başarı kaçınılmazdır. Ekip/takım olmak, ekip/takım ruhuna sahip olmak ve ekip/takım aidiyeti bu eğitimin önemli yapıtaşlarıdır. Takım Ruhu/Takım Çalışması eğitimiyle amacımız gerek sosyal hayatımız ve gerekse iş hayatında ekip/takım olmasının önemi ve getirisi konularında farkındalık kazandırmaktır.

KONU BAŞLIKLARI :         

 • Takım Ruhu ve Takım Çalışması Nedir?
 • Motivsayon ve Özgüvenin Önemi
 • Takım Liderliği ve Liderlerin Takım Olması
 • Takım/Ekip Ruhu ve İnovasyon
 • Takım Ruhuna Sahip Davranışlar
 • Takım Uyumu ve Birlikte Düşünme Parametreleri
 • Takım Kurma ve Geliştirme Aşamaları
 • Takımlarda Üye Profilini Analiz Etme
 • Takımlarda Yer Alan Farklı Bakış Açılarının Olumlu Yansımaları
 • Takımla Birlikte Karar Verme Süreci
 • Takımdaki Sorunların Teşhis Yöntem ve Süreçleri
 • Takımlarda Duygusal Zekanın Önemi
 • Takımlarda Güven Faktörü
 • Etkin Takım Çalışması İçin Tüyolar
 • Takım Liderliği
 • Takım Liderliğinde Etkili Konuşma Frekansları
 • Takım Üyelerinin Beklentileri
 • Takımlarda Beyin Fırtınasının Önemi ve Yöntemi
 • Uygulamalar