• Süre: 1 gün

Tedarik Zinciri Yönetim Oyunu

AMAÇ : Bu eğitimde katılımcılar yönetim simülasyonu oyunu oynayarak tedarik zinciri yönetimine stratejik perspektiften bakmayı öğreneceklerdir. Yönetecekleri sanal şirketlerde üretim planlama, kapasite planlama, stok yönetimi, tedarikçi seçimi ve satınalma gibi operasyonları yürütecek olan katılımcılar, her dönem sonunda fiyat, kalite ve servis oranı farklı olan tedarikçi firmalar ile yüzyüze görüşmeler yapacaklardır. Bu görüşmelerde taraflar müzakere ve pazarlık yaparken, aynı zamanda çıkarlarının birbirlerine bağımlı olduğunu farkedecek, ve büyüme stratejilerini uyumlulaştırmak durumunda kalacaklardır. Bu eğitim, geleneksel tedarik zinciri yönetimi eğitimlerinden farklı olarak, operasyonel konulardan ziyade tedarik zinciri yönetiminin stratejik boyutlarını deneyimleyerek öğrenmek üzere tasarlanmıştır.

İÇERİK:

  • Tedarikçiler ile Stratejik Eşgüdüm
  • Tedarik Zincirinde Fiyat – Miktar Müzakereleri
  • Tedarik Zincirinde Bütünsel Gelir Yönetimi
  • Dinamik Fiyat Koordinasyonu ve Optimizasyonu
  • Stok Yönetimi ve Tedarik Güvenliği
  • Talep Yönetimi ve Fiyat Rekabeti
  • Özkaynaklarla Sürdürülebilir Büyüme

KİMLER KATILMALI:

Tedarik Zinciri Yönetimi’nin her aşamasında çalışan uzman, yönetici ve yönetici adaylarına yöneliktir.