Tedarik Zinciri Yönetim Oyunu

AMAÇ : Bu eğitimde katılımcılar yönetim simülasyonu oyunu oynayarak tedarik zinciri yönetimine stratejik perspektiften bakmayı öğreneceklerdir. Yönetecekleri sanal şirketlerde üretim planlama, kapasite planlama, stok yönetimi, tedarikçi seçimi ve satınalma gibi operasyonları yürütecek olan katılımcılar, her dönem sonunda fiyat, kalite ve servis oranı farklı olan tedarikçi firmalar ile yüzyüze görüşmeler yapacaklardır. Bu görüşmelerde taraflar müzakere ve pazarlık yaparken, aynı zamanda çıkarlarının birbirlerine bağımlı olduğunu farkedecek, ve büyüme stratejilerini uyumlulaştırmak durumunda kalacaklardır. Bu eğitim, geleneksel tedarik zinciri yönetimi eğitimlerinden farklı olarak, operasyonel konulardan ziyade tedarik zinciri yönetiminin stratejik boyutlarını deneyimleyerek öğrenmek üzere tasarlanmıştır.

İÇERİK:

  • Tedarikçiler ile Stratejik Eşgüdüm
  • Tedarik Zincirinde Fiyat – Miktar Müzakereleri
  • Tedarik Zincirinde Bütünsel Gelir Yönetimi
  • Dinamik Fiyat Koordinasyonu ve Optimizasyonu
  • Stok Yönetimi ve Tedarik Güvenliği
  • Talep Yönetimi ve Fiyat Rekabeti
  • Özkaynaklarla Sürdürülebilir Büyüme

KİMLER KATILMALI:

Tedarik Zinciri Yönetimi’nin her aşamasında çalışan uzman, yönetici ve yönetici adaylarına yöneliktir.

Endüstri Mühendisliği, Simülasyon
Dr. Engin Sansarcı, sosyo-ekonomik sistemlerin tasarımı, modellenmesi ve simülasyonu konusunda uzmanlaşmış olup, farklı üniversitelerde ve özel sektörde uzun yıllardır bu alanda teorik ve uygulamalı çalışmalar yürütmektedir. Uzmanlık Alanı ve Danışmanlık Deneyimi Geliştirdiği sistem dinamiği metodolojisine dayanan yönetim simülasyonları bugüne kadar 100’ün üzerinde kurumsal şirkette 1000’in üzerinde yönetici ve yönetici adayı tarafından stratejik yönetim eğitimlerinde kullanılmıştır. Dr. Engin Sansarcı, edindiği bilgi birikimi ve 15 yılı aşkın tecrübeyle çalışmalarına hem öğretim görevlisi hem de kurumsal eğitmen ve strateji danışmanı olarak devam etmektedir. Eğitim ve İş Deneyimi İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden lisans, Boğaziçi Üni. Endüstri Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesi alan Engin Sansarcı, İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünde Ekonomik Sistemlerin Dinamik Modellemesi konusunda yaptığı çalışmalarla doktor ünvanı almıştır. Başta İTÜ, YTÜ, Koç Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi olmak üzere ülkemizdeki farklı üniversitelerin İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinde akademik görevlerde bulunmuş, Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin kuruluş aşamasında Eğitim ve Tanıtım Koordinatörü olarak görev almıştır. Halen Altınbaş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olarak lisans ve y. lisans dersleri yürütmektedir.