• Süre: 2 gün

Uygulamalı Design Thinking Eğitimi

Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) insanları gerçek anlamda tatmin edilmemiş ihtiyaçlarını anlamayla başlayan “yeni ürün ve hizmet geliştirmek” için çok güçlü bir yaklaşımdır. İnsanların gerçek problemlerini çözmeye çalışan bu yaklaşım “İnsan Odaklı” bir tasarım sürecidir. Tasarım Odaklı Düşünme yaklaşımı insanlarla empati kurmayı, ihtiyacı net tanımlamayı, yeniyi düşünmeyi, prototip oluşturmayı ve denemeyi kapsar. Müşteriler için tasarım yapmayı değil, bizzat müşterilerle birlikte tasarım yapmayı benimser.

Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı kurumlara ya da kuruluşlarda uygulandığında, inovasyon için başarı oranının önemli ölçüde arttığı görülmüştür.

İş dünyasında ise Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisini kurumsal stratejilerine yerleştiren Apple, Coca-Cola, IBM, Nike, Procter & Gamble ve Whirlpool gibi tasarım odaklı şirketler son 10 yılda S&P 500 endeksinde % 211’lik bir ivmeyle beklenenden çok daha üstün performans gösterdiler.
Eğitimin Amacı:

 • Tasarım Odaklı Düşünme sürecini öğrenebilir
 • Müşterinizin sıkıntılarını ve beklentilerini tanımlayabilir ve değerlendirebilir
 • Müşterinizin davranışlarını analiz edebilir,
 • Müşterinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun arzu edilebilir, ulaşılabilir ve yapılabilir ürün ve hizmetler oluşturabilir,
 • Bir prototipin planlanması ve uygulanması için kanıtlanmış 4 adımlı yöntemi öğrenebilir,
 • Sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak ürün ve hizmetler tasarlayabilir,
 • Müşteri için değer oluşturan ürünü çevik yöntemle pazara nasıl çıkacağınızı öğrenebilir,
 • Sosyal hayatınızda ve şirketinizde inovasyon için nasıl bir zemin hazırlayacağınızın yollarını fark edebilir,
 • Üretilen bir değerin İş Modeli Tuvali üzerinde çalışarak takım olarak büyük resmi görmenizi kolaylaştırabilirsiniz.

Uygulamalı Design Thinking Eğitiminin Öncesi

Eğitimden 2 hafta önce yönetim ekibiyle 2 saatlik bir çalışma ile başlıyoruz. Design Thinking eğitiminde üzerinde odaklanacağımız konuyu belirlemek için Design Sprint çalışması yapıyoruz. Odaklanacağımız konuyu (challenge) netleştiriyoruz. Toplantı akabinde de Design Thinking Workshopu için planlama yapıyoruz.

    Design Sprint Çalışmasının Akışı:

 • How Might We tekniği ile challenge belirleme (Sistemsel Düşünme)
 • Design Thinking ile ulaşmak istediğimiz noktayı ve süresini tanımlamak
 • Odağımıza alacağımız müşterileri belirleme

UYGULAMALI EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

1. Tasarım Odaklı Düşünme Becerileri

 • Design Thinking Nedir?
 • Design Thinking uygulayacılarından beklenen beceriler
 • Ürün Odaklılıktan İnsan Odaklı Düşünme geçiş
 • Ekipler, müşteri takıntılı olma zihniyetini nasıl oluşur?

2. Müşterinin İhtiyaçlarını ve İçgörülerini Anlamak

 • Müşteri Davranışlarını Anlamak
 • Persona’dan Davranış Ekonomisine geçiş
 • Son kullanıcıların davranışsal olarak yorumlanması
 • Problemi Doğru ve Yeniden Tanımlamak

3. Müşteri Yolculuğunu Haritalamak

 • Müşteri Yolculuğu Haritalamak Nedir?
 • Müşteri Yolculuğu Haritası Bileşenleri
 • Müşteri Yolculuğu Haritası Stratejisi
 • Müşteri Yolculuğu Haritalamak

4. Fikirler Geliştirme

 • Müşteri içgörülerini ve davranışlarına yönelik fikirler geliştirme
 • Fikirleri önceliklendirme ve değer önerisi geliştirme
 • Fikrin arzu edilebilirlik, ulaşılabilirlik ve yapılabilirlik açısından değerlendirme
 • Müşteri ihtiyaçlarını ölçülebilir kriterlere çevirme

5. Prototip Oluşturma ve Müşteriden Öğrenme

 • Prototip oluşturmanın önemi
 • Prototip Türleri
 • Prototip Stratejisi
 • Hızlı Prototipleme ve Örnekleri

6. Büyük Resmi Görmek ve Aksiyonu Planlamak

 • İş Modeli Tuvalinin Önemini Anlamak
 • En Yalın Ürünü Test Etmek (Minimum Viable Produck-MVP prensibi)
 • Çevik yöntem (Agile) ve Design Thinking Beraber Nasıl Çalışır?
 • UX ile Design Thinking beraber nasıl çalışır?