• Süre: 2 gün

Uygulamalı Mali Tablolar Analizi Eğitimi

 AMAÇ  : Bir işletmenin büyümesi için sorumlu yetkili ve yöneticilerin mali tablolar analizini yorumlayabilmesi, tabloları bilmesi ve doğru karar alabilmesi en önemli kriterlerdir. Bu kapsamda Mali Tablolar Analizi Eğitimi ile hem şirket analizi yapmak durumunda olan çalışanlara, hem de şirket yönetiminde bulunanlara firmalarını yatırımcılara açmayı düşünenlere mali tabloların nasıl analiz edileceğini öğretmek, konuya ilişkin bilgileri anlaşılabilir bir şekilde aktarmak ve günlük ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede mali analiz yapabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Eğitimin temel amacı; mali tabloların tanıtılması, yorumlanması ve bu sayede şirketlerin finansal durumunun tespitinin yapılabilmesidir.

Muhasebenin işlendiği ve biriktirdiği bilgilerin belli dönemler içerisinde ilgililere aktarılarak işletme hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olunmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle mali tabloların genel özellikleri öğretilmekte, tanımlaması yapılmakta, analizin önemi vurgulanmakta ve analiz teknikleri aktarılmaktadır. Buna bağlı olarak da eğitim genel muhasebe kavramlarıyla birlikte yürütülmekte olup, katılımcının konuya daha vakıf olabilmesi için tabanda bir muhasebe bilgisinin olmasını tavsiye ederiz.

Eğitimin Hedefi Kitlesi 

 • Şirket yöneticileri ve çalışanları,
 • Finans yöneticileri,
 • Finansal kurumlar ve çalışanları,
 • Yatırımcılar,
 • Bankacılar,
 • Vergi uzmanları ve çalışanları,
 • Parasını değerlendirmek isteyen herkes.

Yöntem

Eğitim anlatım, tartışma seklinde yapılacak ve örnek olay ve tartışmalarıyla desteklenecektir. Katılımcılar her fırsatta tartışmalara katılmaya teşvik edileceklerdir.

Program

Eğitim programı içeriği eğitim ihtiyacınız doğrultusunda revize edilebilir

PROGRAM

 • Muhasebe nedir? Neden önemlidir?
 • Genel Hatlarıyla Muhasebe İlkeleri
 • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
 • Dünya’daki ve Türkiye’deki gelişmeler
 • Yönetim Muhasebesi
 • Temel finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri
 • Finansal tablo analizi
 • Yatay Analiz
 • Dikey Analiz
 • Rasyo Analizi
 • Uygulamalı örnekler
 • İşletme sermayesi ve işletme sermayesi stratejileri
 • Finansal riskler ve yönetim teknikleri
 • Dupont Modeli
 • Borçlu Firmanın Bilançosundan Elde Edilebilecek Sinyaller
 • Finansal Planlama ve Hazırlanmasındaki Yöntemler
 • Finansal Planlamanın Faydaları
 • Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu
 • Satış Yüzdeki Yöntemi