• Süre: 2 gün

Yeni Nesil Vergicilik Eğitimi

AMAÇ : Günlük iş hayatında muhasebe ve finans alanında çalışmalarını yürüten kişilerin vergi hukuku kapsamında sıkça karşılaştıkları konular ve bu konuların çalışma hayatındaki uygulamalarına yönelik izlenecek yollar hakkında detaylı bilgi edinebilmeleri amaçlanmaktadır.

 

Eğitimin Kapsamı:

Bu eğitim ile Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kapsamında işletmeleri ilgilendiren konulara yönelik genel bilgilere ve güncel gelişmelere yer verilecektir.

 

Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali Müşavirler, Şirketlerin Finans ve Muhasebe Yöneticileri, Denetçiler

 

Eğitim Kapsamı :

Gelir Vergisi

 • Tam Mükellef Dar Mükellef ayrımı
 • Ticari Kazanç (İstisna ve Muafiyetler, Ticari kazançta hasılat, kanunen kabul edilen indirimler, kanunen kabul edilmeyen indirimler)
 • Serbest Meslek Kazancı
  • Hasılat kanunen kabul edilen indirimler
  • Telif kazancı istisnası ve bunu çeşitli gelir unsurları olarak nitelendirilme şekilleri (Eser sahibi ve kanuni mirasçı için telif, diğerlerinin alıp satması değer artış kazancı, kiralaması gayri menkul sermaye irade sayılmaktadır)
 • Ücret
  • Ücretin tanımı, hangi ödemelerin ücret sayıldığı,
  • Kanunen kabul edilen indirimler
  • Ücret gelirinde istisnalar
 •  Gayrimenkul Sermaye İradı
  • Konut ve işyeri kirasında vergilendirme
  • Kanunen kabul edilen indirimler, kanunen kabul edilmeyen indirimler. İstisna
  • Beyanname türleri verme zamanı ve ödeme, (Beyan edilmesi gereken –gerekmeyen gelirler)
  • Beyannameden yapılabilecek İndirimler.

Kurumlar Vergisi

 • Tam Mükellef Dar Mükellef Ayrımı
 • Gelir Vergisi Ticari Kazançlarda Yer Alan İndirilecek Giderlere İlaveten KVK’da Yer Alan İndirimler
 • Öz Sermayeye Yürütülen Faiz
 • Örtülü Sermaye Faizi
 • Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
 • Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı
 • Finansman Gider Kısıtlaması
 • Beyanname türleri, Verilme ve Ödenme  Zamanı 

Vergi Ziyaı ve Kaçakçılık