Gelişim Eğitimleri

 

 

Free

Uygulamalı Design Thinking Eğitimi

Uygulamalı Design Thinking Eğitimi Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) insanları gerçek anlamda tatmin edilmemiş ihtiyaçlarını anlamayla başlayan “yeni ürün ve hizmet geliştirmek” için çok güçlü bir yaklaşımdır. İnsanların gerçek problemlerini çözmeye çalışan bu yaklaşım “İnsan Odaklı” bir tasarım sürecidir. Tasarım Odaklı Düşünme yaklaşımı insanlarla empati kurmayı, ihtiyacı net tanımlamayı, yeniyi…
0
Free

Kahve Hakkında Herşey Eğitimi

Kahve Hakkında Herşey Eğitimi AMAÇ  :  Mükemmel Kahve deneyimini yaşamak için kahvenin yeşil çekirdekten bardağa gelişine kadar yolculuğunu anlamak ve püf noktalarını bilmek   Konu Başlıkları  : Kahvenin kısa tarihi Gündelik hayatta kahvecilik (1.,2.,3.Dalga Kahvecilik) Yöresel kahveler hakkında bilinmesi gerekenler Yeşil kahve & Kavrulmuş kahve Kavrulmuş kahve çeşitleri ve etkileri…
0
Free

Müzakere Teknikleri Eğitimi

Müzakere Teknikleri Eğitimi AMAÇ  :  Satın alma, üretim, pazarlama süreçleri, çalışanlarla ve tedarikçilerle yapılan fiyat pazarlıkları, finans kurumlarıyla, resmi kurumlarla, medyayla, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler, çatışma yönetimi, ikna, problem çözme gibi iş hayatının akla gelebilecek her alanında ortaya çıkan müzakere kavramına stratejik bir bakışla yaklaşmak ve oyunlaştırma aracılığıyla katılımcıların…
0
Free

Profosyonel Yöneticilik Teknikleri ve Becerileri Eğitimi

Profosyonel Yöneticilik Teknikleri ve Becerileri Eğitimi AMAÇ  :  Günümüz iş dünyası, hızla gelişen teknoloji ve bilgi ağıyla, önceki hiçbir dönemle benzerlik göstermeyen, karmaşık iş ağları ve yönetim süreçleriyle biçimlendirilmiş durumdadır. Böyle bir dünyada en yüksek kıymeti, yalnızca belirli bir alanda uzmanlaşmış çalışanlar değil, değişime hızlıca adapte olabilen, hatta değişimin öncüsü…
0
Free

Liderlik ve Değişim Yönetimi Eğitimi

Liderlik ve Değişim Yönetimi Eğitimi AMAÇ  :  Bu eğitimin amacı, “iyi yönetici”den “iyi lider”e uzanan zorlu yolun yapı taşlarının incelenmesi ve değişimin öncüsü olarak liderin rollerinin ele alınmasıdır. Eğitimde “her lider, ancak astlarının ona atfettiği güç kadar güçlüdür” önermesinin eşliğinde liderliğin doğası analiz edilecek ve kurumsal değişimin yönetilmesi üzerinde durulacaktır.…
0
Free

Yeni Nesil Vergicilik Eğitimi

Yeni Nesil Vergicilik Eğitimi AMAÇ : Günlük iş hayatında muhasebe ve finans alanında çalışmalarını yürüten kişilerin vergi hukuku kapsamında sıkça karşılaştıkları konular ve bu konuların çalışma hayatındaki uygulamalarına yönelik izlenecek yollar hakkında detaylı bilgi edinebilmeleri amaçlanmaktadır.   Eğitimin Kapsamı: Bu eğitim ile Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kapsamında işletmeleri ilgilendiren konulara yönelik genel bilgilere…
0
Free

Uygulamalı Mali Tablolar Analizi Eğitimi

Uygulamalı Mali Tablolar Analizi Eğitimi  AMAÇ  : Bir işletmenin büyümesi için sorumlu yetkili ve yöneticilerin mali tablolar analizini yorumlayabilmesi, tabloları bilmesi ve doğru karar alabilmesi en önemli kriterlerdir. Bu kapsamda Mali Tablolar Analizi Eğitimi ile hem şirket analizi yapmak durumunda olan çalışanlara, hem de şirket yönetiminde bulunanlara firmalarını yatırımcılara açmayı düşünenlere…
0
Free

Temel Muhasebe ve Finans Eğitimi

Temel Muhasebe ve Finans Eğitimi AMAÇ  :  Günümüzde finans ve muhasebe sadece mali işlerden sorumlu olanların uğraştığı bir husus olmaktan çok; gerek yönetim kademeleri gerekse yatırımcılar ve piyasa düzenleyicileri açısından işletmelerin performans ve risk değerlendirilmesi için önemli bir araç olmuştur. Öte yandan asgari düzeyde olmak koşuluyla karar mekanizması içerisinde yer…
0
Free

Temel Düzeyde Genel Muhasebe Eğitimi

Temel Düzeyde Genel Muhasebe Eğitimi AMAÇ : İşletmelerin kuracakları muhasebe sistemi, işletmenin mevcudiyetinin sağlıklı bir şekilde devamını belirleyen en önemli faktörlerden biri olmaktadır. Zira yaşanan birçok örnekte olduğu gibi, üretim, alım, satım ve diğer süreçler çok iyi yönetilse dahi şirketler muhasebede yaşanan sorunlar nedeniyle ciddi mali kayıplarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bunun…
0
Free

Maliyet Analizleri Eğitimi

Maliyet Analizleri Eğitimi AMAÇ : Maliyet analizi; üretimi ve satışı yapılan mamul ve hizmetlere ilişkin maliyet unsurlarının saptanması, kısımlara ayrılması ve incelenmesi süreçlerinden oluşan ve kendine has teknikler ile gerçekleştirilen bir analizdir. Maliyet analizi; firmaların, stok değerlemesi, kar/zarar hesaplaması, planlama, bütçeleme gibi birçok sürecinde temel veri kaynağı durumundadır. Ayrıca alma, kiralama, üretme,…
0
Free

İleri  Düzey Finans ve Muhasebe Eğitimi

Mali İşler Yöneticileri İçin İleri  Düzey Finans ve Muhasebe Eğitimi AMAÇ:  Bu eğitimde işletmeler açısından özellikli muhasebe konuları detaylı bir şekilde ele alınacak ve uygulamada sık sık rastlanılan hatalar incelenecek uygulamadaki konular analiz edilecektir. Eğitimin Hedefi Kitlesi  Finans ve mali işler departmanlarında çalışan meslek profesyonelleri ve mali işlerden sorumlu tepe…
0
Free

Finansal Matematik Eğitimi

Finansal Matematik Eğitimi AMAÇ :  Finansal yönetimde kullanılan Analitik Teknik ve Yöntemlerin, finansal karar alma sürecinde nasıl kullanıldığının gösterilmesi ve bu sayede katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha bilimsel ve sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Finansal problemler güncel iş hayatında sınav sorularındaki gibi parametreleri hazır olarak karşımıza çıkmaz. Bu problemlerin iyi…
0
Free

İşletmelerde Bütçe & Bütçeleme Uygulamaları

İşletmelerde Bütçe & Bütçeleme Uygulamaları AMAÇ :  İşletmelerin müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmek ve piyasada başarılı olabilmek için yapmaları gerekenleri planlama ve kontrol etme konusunda kullanabilecekleri önemli bir araç bütçelemedir. Globalleşme ile, bir yandan gittikçe artan rekabet, diğer yandan ortaya çıkan yeni olanaklar bütçelemenin önemini daha da artırmış bulunmaktadır. Firmaların muhasebe, denetim,…
0
Free

Temel Kumaş Bilgisi & Ürün Bilgisi Eğitimi

Temel Kumaş Bilgisi & Ürün Bilgisi Eğitimi AMAÇ: Temel kumaş bilgisi ve ürün bilgisi eğitiminin amacı, mağazada satışı gerçekleştirilen ürün grupları ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan kumaş grupları hakkında bilgilendirmektir.   İÇERİK: Temel kumaş bilgisi altında kumaş oluşum süreçleri Temel kumaş bilgisi altında ana kumaş grubu isimleri ve özellikleri Temel…
0
Free

Perakende de Raporlama ve Analiz Eğitimi

Perakende de Raporlama ve Analiz Eğitimi AMAÇ: Perakende de raporlama ve analiz eğitiminin amacı, mağazada gerçekleşen satışların belirli kriterler, belirli dönemler ve belirli başlıklar altında raporlanmasını sağlamak, raporların nasıl okunacağı ve bu raporlar ışığında alınacak aksiyonları belirlemek   İÇERİK: Perakendede satış bütçelerinin hazırlanması Perakendede üretim bütçelerinin hazırlanması Perakendede mağaza hedef…
0
Free

Merchandise Planlama, Alakasyon ve Kapasite Eğitimi

MERCHANDİSE Planlama, Alakasyon ve Kapasite AMAÇ:   Bu eğitim esas itibariyle satın alma, stok yönetimi ve merchandising konularında daha başarılı olmak isteyen çalışan ve yöneticilerin iş hayatlarında karşılaşacakları stok yönetimi ve satın alma konularındaki, metot, hesaplama ve terimlerin öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamak. İÇERİK: Planlamada stok tanımı, stok problemleri Planlamada stokun önemi…
0
Free

Tedarik Zinciri Yönetim Oyunu

Tedarik Zinciri Yönetim Oyunu AMAÇ : Bu eğitimde katılımcılar yönetim simülasyonu oyunu oynayarak tedarik zinciri yönetimine stratejik perspektiften bakmayı öğreneceklerdir. Yönetecekleri sanal şirketlerde üretim planlama, kapasite planlama, stok yönetimi, tedarikçi seçimi ve satınalma gibi operasyonları yürütecek olan katılımcılar, her dönem sonunda fiyat, kalite ve servis oranı farklı olan tedarikçi firmalar…
0
Free

İşletme için Temel İstatistik

İşletme için Temel İstatistik AMAÇ  :  İstatistik, verileri toplama, analiz etme ve yorumlama şeklimizdir. Bu eğitim katılımcılara bir işletmedeki istatistiklerin neler olduğunu ve bunların işletme yönetiminde nasıl kullanılacağı temel bilgisini kazandıracaktır. Eğitim süresince farklı departmanlarla ilgili örnek vakalar üzerinde çalışılacak, ve eğitimde işlenen konuların iş hayatında nasıl pratiğe dönüştürüleceği üzerinde…
0
Free

Fiyatlandırma Stratejileri

Fiyatlandırma Stratejileri AMAÇ: Fiyatlandırma kararları gerçekten de bir şirketin performansını belirleyebilir. Bununla birlikte, fiyatlandırma konusu yalnızca piyasa değerlerine bakarak karar verilemeyecek kadar teknik ve analitik karmaşıklığa sahiptir. Bu eğitim, fiyatlandırma konusunu stratejik yönetim perspektifinden ele alarak tasarlanmıştır. Eğitimin amacı katılımcılara bir şirketin finansal performansını doğrudan etkileyen fiyatlandırma kararlarının iyileştirilmesine yönelik…
0
Free

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri AMAÇ: Yöneticiler çoğu zaman, birden fazla faktörün ve birbirleriyle çatışan amaçların (kriterlerin) gerçekleştirilmek istendiği durumlarda karar vermektedirler.  Çok kriterli karar verme yöntemleri, birbiri ile çatışan birden fazla kriteri karşılayan olası “en iyi/uygun” çözüme ulaşmaya çalışan yaklaşım ve yöntemlerden oluşmaktadır. Bu eğitim ile, nitel ve nicel…
0
Free

Rekabet Stratejileri Eğitimi

Rekabet Stratejileri Eğitimi AMAÇ  :  Michael Porter, rekabetçi stratejileri maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma olarak sınıflandırır. Bu eğitimin amacı, farklı rekabet stratejilerinin artı ve eksi yönlerini, hangi ekonomik ve sektörel göstergelerle ilişkili olduğu konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmaktır. Eğitim kapsamında işletmelerin mevcut stratejilerinin nasıl analiz edileceği, Porter’ın sınıflandırması kapsamında nasıl…
0
Free

Rekabet Stratejileri Oyunu

Rekabet Stratejileri Oyunu AMAÇ: Michael Porter, rekabetçi stratejileri maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma olarak sınıflandırır. Bu eğitimde katılımcılar, Porter’ın rekabet stratejileri teorisinin matematiksel modelini baz alan bir yönetim simülasyonu oyunu oynayarak rekabetçi stratejilerin farklarını, gerekliliklerini ve avantajlı / dezavantajlı yönlerini bizzat deneyimleyerek öğrenirler. Oyunda katılımcılar gerçeğe çok benzer bir sosyo-ekonomik…
0
Free

Beden Dili Eğitimi

Beden Dili Eğitimi AMAÇ   :  Sessiz olarak anlattığımız duygular aslında bizim ön yargılarımızı anlatır.Bu Sebeple beden dilinin doğru kullanılması gün geçtikçe daha da fazla önem kazanmaktadır . Beden dili eğitimi iş hayatında ve sosyal hayatta size birçok fayda sağlayabilir. Karşınızdaki kişinin yalan söyleyip söylemediği ya da karşınızdaki kişinin betimlemek istediği şeyi…
0
Free

İkna ve İletişim Sanatı Eğitimi

İkna ve İletişim Sanatı Eğitimi AMAÇ   : İletişimde başarıya etki eden en önemli unsurlardan biri, ikna gücüdür. Başarılı bir iletişim, ikna sürecinin yönetilmesiyle doğru orantılıdır. Eğer ikna etme yeteneğiniz yüksek ise yaptığınız her işte başarıya o kadar kolay ulaşırsınız. Bu eğitim, beynimizin kabul etme süreçlerini ortaya koyan çalışmaları, algı yönetimi…
0
Free

Perakende Satış Teknikleri Eğitimi

Perakende Satış Teknikleri Eğitimi AMAÇ   :   Mağazaya giren müşteriye alım yaptıracak olan personeldir. Müşteriye, yaklaşmayı, sunum yapmayı, ikna etmeyi bilen satış danışmanları mağazanın cirosuna doğrudan etki eder. KONU BAŞLIKLARI  :         Mağaza personeli olmak Mağaza markasını ve ürünlerini tanımak Satış danışmanının mağaza personeli ve müdürüyle ilişkileri Müşteri beklemek…
0
Free

Takım Çalışması Eğitimi

Takım Çalışması Eğitimi AMAÇ : Hani atalarımız der : “Bir elin nesi var, iki elin sesi var.” Yani iyi bir sinerji yakalandığında başarı kaçınılmazdır. Ekip/takım olmak, ekip/takım ruhuna sahip olmak ve ekip/takım aidiyeti bu eğitimin önemli yapıtaşlarıdır. Takım Ruhu/Takım Çalışması eğitimiyle amacımız gerek sosyal hayatımız ve gerekse iş hayatında ekip/takım…
0
Free

Sürdürülebilir Büyüme için Stratejik Planlama Eğitimi

Sürdürülebilir Büyüme için Stratejik Planlama Eğitimi AMAÇ :  İşletmelerin ömrünü uzatmak ve büyümeleri sağlamak.  Eğitime katılanların işletme yöneticilerinin mevcut durumlarını analiz ederek kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri stratejik planlama sistematiği ile belirleyebilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcıların strateji kaslarının güçlendirilmesi, her adımda stratejik düşünmelerinin sağlanması, doğru işletme stratejileri belirleyebilmeleri, belirledikleri stratejileri etkin uygulanabilmeleri…
0
Free

Perakendeciler İçin Stratejik Planlama Eğitimi

Perakendeciler İçin Stratejik Planlama Eğitimi Bu eğitim, perakende sektöründe faaliyet gösteren veya göstermek isteyen kişilere stratejik yönetim bakış açısıyla perakende sektörüne bakmalarını sağlamayı amaçlar.  Eğitime katılanlar perakende stratejilerinin nasıl belirlendiğini ve uygulandığını başarılı örneklerden hareketle anlar, nasıl başarılı ve sürdürülebilir bir perakende markası oluşturulabilir sorusuna yanıt bulur. Eğitimin Kapsamı: Stratejik düşünme…
0
Free

Sihirli Satış Teknikleri Eğitimi

Sihirli Satış Teknikleri Eğitimi AMAÇ: Sihir; insanları yönlendirme ve ikna etme becerisiyle  “inandırma sanatı” dır. Bu eğitimin amacı, bakıpta görülmeyeni görmek, kişileri ve toplulukları önce ETKİLEYİP duygularını manipüle ederek YÖNLENDİRME ve BAŞARIyı yakalama bilgisine sahip olacaksınız. İÇERİK: İnsanların “dikkat’ini” çekmenin ve “Algılar’ ını” yönlendirmenin, ikna etmenin ve “etkileme’ nin” ne…
0
Free

Bilinçaltında Pazarlama Eğitimi

Bilinçaltında Pazarlama Eğitimi AMAÇ: Bu eğitimin amacı, insan psikolojisini anlamayı, vücut dilini doğru kullanarak söz ve davranışlarla müşterileri etkilemeyi, müşterilerin isteklerini anlayıp karşılık vermek hatta gerektiğinde pazarlık yapmak için üstün ikna kabiliyeti ile müşterileri nasıl etkileyeceğini, kendilerini tanıyıp bilinçaltına doğru mesajları vermeyi sağlamak. İÇERİK: Kişiliğimizi oluşturan davranışların bilinçaltında nasıl oluştuğu.…
0
Free

Takımdaşlık ve Birlik Olma Eğitimi

Takımdaşlık ve Birlik Olma Eğitimi Amaç :  kurum çalışanlarının kurumsal bağlılık bilincinin pekiştirilmesi ve bu bağlılığın profesyonellik ve sorumluluk bilinci ile gerçekleştirilmesidir.  KONU BAŞLIKLARI Kurum Kültürü Kurumdaşlığın Temel Unsurları Sorumluluk Bağlılık İnisiyatif Profesyonellik Ekip Çalışması Kurumdaşlığın Temel Unsurları için Kuruma Düşen Sorumluluklar Kurumdaşlığın Temel Unsurları için Çalışana Düşen Sorumluluklar Kurumdaşlık Bilincinin…
0
Free

Hedeflerle Performans Yönetimi Eğitimi

Hedeflerle Performans Yönetimi Eğitimi Amaç : Bu eğitimin amacı, kurum yöneticilerine performans yönetimi ve hedeflerle yönetim kavramlarının açıklanması ve yöneticilerin, kurumun yönetim yaklaşımı doğrultusunda, çalışanlarının her birine özgün, ölçülebilir, gerçekçi ve bölüm hedefleri ile uyumlu hedefler verebilmelerine ve yine çalışanlarının hedeflere ulaşabilme performanslarını ölçebilmelerine yönelik temel performans yönetimi yaklaşım ve…
0
Free

Problem Çözme ve Yönetim Eğitimi

Yöneticiler İçin Karar Verme, Problem Çözme Teknikleri Eğitimi AMAÇ  İşletmelerin büyüklük ve karmaşıklıklarının artmasına paralel olarak gerek yöneticiler gerekse tüm çalışanlar açısından karar verme, inisiyatif kullanma ve problem çözme becerileri daha da önem kazanmaktadır. Bu eğitimde söz konusu becerilerin geliştirilmesine yönelik bir perspektif sunulması ve özellikle de yaratıcı düşüncenin problem…
0
Free

Organizasyonel Değişim Yönetimi Eğitimi

Organizasyonel Değişimin Yönetimi Eğitimi AMAÇ  : Günümüz işletmeleri özellikle son 20 yıldan bu yana gittikçe artan bir şekilde değişme yönünde baskılara maruz kalmaktadır. Teknolojinin, pazarların, süreçlerin, müşteri anlayışının, kültürün, felsefelerin ve örgütsel amaçların hızlı bir değişim göstermesi, bu değişime ayak uyduramayan işletmelerin varlığını tehdit edici boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu eğitimin…
0
Free

Perakende Görsel Yönetim Eğitimi

Perakende Görsel Yönetim Eğitimi AMAÇ • Görsel mağazacılığın temel prensipleri öğrenilmesi • Mağaza içi reyon uygulamaları, Styling ve manken giydirme teknikleri ile deneyim kazanılması • Vitrin tasarımına yönelik uygulama çalışması yapılarak beceri geliştirilmesi Görsel mağazacılık tekniklerine dair tüm detayların aktarıldığı bu eğitim ile moda genel kültürünüzü genişletecek, pazarlama ve perakende…
0
Free

Rekabet Stratejileri Eğitimi

Rekabet Stratejileri Eğitimi AMAÇ: Michael Porter, rekabetçi stratejileri maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma olarak sınıflandırır. Bu eğitimin amacı, farklı rekabet stratejilerinin artı ve eksi yönlerini, hangi ekonomik ve sektörel göstergelerle ilişkili olduğu konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmaktır. Eğitim kapsamında işletmelerin mevcut stratejilerinin nasıl analiz edileceği, Porter’ın sınıflandırması kapsamında nasıl değerlendirileceği…
0
Free

MS Excel ile Yönetim Simülasyon Eğitimi

MS Excel ile Yönetim Simülasyon Eğitimi AMAÇ: Bu eğitimin amacı, işletmelerdeki karar vericilerin, kararlarına konu olan durumları, çözmek istedikleri problemleri ya da gördükleri fırsatları excel yardımıyla basitçe modelleyip simülasyonunu yapabilmeyi, böylece kararlarının sonuçlarını her yönüyle daha doğru öngörebilmelerini sağlamaktır. Bu eğitim kapsamında insanların çok zor ve teknik bir konu olduğunu…
0
Free

Süreç Yönetimi Eğitimi

Süreç Yönetimi Eğitimi AMAÇ: Bu eğitimin amacı, işletme içerisinde toplam kalite yaklaşımı ile süreçlerin analizlerinin nasıl yapılması gerektiğinin aktarılması, süreç içerisindeki herhangi bir olayın nasıl ele alınması gerektiği kayıt mekanizmasının çalıştırılması, prosesler arası etkileşimin ele alınması risk analizlerinin ve oluşabilecek fırsatların kayda alınması iş sürekliği kavramının işlenmesi ve sürecinize ait…
0
Free

İşletmelerde Risk Yönetimi Eğitimi

İşletmelerde Risk Yönetimi Eğitimi AMAÇ: İşletmelerin başarısı için gerekli olan riskleri belirleme, bunların önleme, azaltma ve yönetme kapasitelerine bağlı, ekonomik ekonomiyle birlikte artan ölümcül risklerin yönetiminde farkındalık içerir … İÇERİK: Risk altında; İşletmelerin maruz kalabilecekleri riskler (ticari riskler, tahsilat riski, müşteri yoğunlaşma riski, ekonomik yoğunlaşma riski, stok değer düşüklüğü riski,…
0
Free

Yatırım Projelerinin Finansmanı Eğitimi

Yatırım Projelerinin Finansmanı Eğitimi AMAÇ   : Kapsamlı projeler geliştiren ya da planlayan şirketlerin hissedarları ve üst düzey yöneticilerine proje finansmanı hakkında genel bir bilgi verilmesi… İÇERİK : Proje finansmanı kriterleri; Proje finansmanı sürecinin temel adımları; İş planı ve yapılabilirlik çalışması hazırlama; Nakit akış, risk unsuru ve iskonto faktörü kavramları; Proje…
0
Free

Yatırım Projelerini Değerlendirme Eğitimi

Yatırım Projelerini Değerlendirme Eğitimi AMAÇ   : Müteşebbislerin, üst düzey yöneticilerin, stratejik planlama uzmanlarının, yatırım ve kalkınma bankacılarının işletmelerin gerçekleştirecekleri komple yeni yatırımlar ile yenileme, tevsii, tamamlama, modernizasyon, darboğaz giderme ve kalite düzeltme yatırımlarının uygulamaya elverişli olup olmadığının, noksan, zayıf ve hatalı unsurlarının bulunup bulunmadığının, ekonomik ve teknik ömrü içerisinde kendisini…
0
Free

Ortaklık Anayasası ve Temelleri Eğitimi

Ortaklık Anayasası ve Temelleri Eğitimi AMAÇ   : Özellikle aile şirketlerinde yeni kuşakların şirket bünyesine katılmasıyla şirketlerin ömrünün son bulmasında bir çok etken bulunsa da en önemli etkenlerden biri de etkin bir ortaklık anayasasının bulunmayışıdır. Bu eğitimle, benzer tecrübelerden hareketle, başta aile şirketlerinde olmak üzere, ortaklar arasında henüz sorunlar ortaya çıkmadan…
0
Free

Şirket Değerleme Eğitimi

Şirket Değerleme Eğitimi AMAÇ  : Şirketini ya da şirketinin bir iştirakini kısmen ya da tamamen satmayı, şirketine ya da şirketinin bir iştirakine ortak almayı, şirket satın almayı ya da bir şirkete ortak olmayı planlayan müteşebbislere ya da kurumların hissedarları ve üst düzey yöneticilerine şirket değerleme hakkında genel bir bilgi sunmak……
0
Free

Halka Arz Uygulamaları Eğitimi

Halka Arz Uygulamaları Eğitimi AMAÇ  : Halka arzı bir finansman yöntemi olarak kullanmayı planlayan şirketlerin hissedarları ve üst düzey yöneticilerine halka arz uygulamaları hakkında genel bir bilgi sunmak… İÇERİK     : Neden halka arz? Halka arz kriterleri; Halka arz sürecinde kritik konular; Halka arzda önemli aşamalar; Halka arz maliyetleri; Halka arz…
0
Free

Şirket Bütçesi Hazırlama ve Raporlama Eğitimi

Şirket Bütçesi Hazırlama ve Raporlama Eğitimi AMAÇ : İşletme kaynaklarının en optimal şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik olarak, bütçeleme ve raporlama sistematiği ile süreçleri hakkında farkındalık yaratmak… İÇERİK     : Bütçeleme yoluyla etkin planlama; Bütçe sistemi; Uzun süreli finansman gereksiniminin tahmini; Nakit bütçesi; Bütçeleme ile ilgili sorunlar; KİMLER KATILMALI? Mali işler yöneticileri…
0
Free

Dijital Pazarlama Stratejileri Eğitimi

Dijital Pazarlama Stratejileri Eğitimi AMAÇ: Günümüzde markalar, sosyal medya kanallarının çoğalması, müşterilerin ve takipçilerin artan gücü ve yeni dijital araçların patlamasıyla karşı karşıya. Başarılı olmak için, pazarlamacılar, bugünün müşterilerine uygun olan ve geleneksel pazarlama ve iş hedefleriyle entegre olan dijital stratejiler planlayabilmeli, uygulayabilmeli ve ölçebilmelidir. Bu program, pazarlamacıların dijital olarak…
0
Free

Marka Özü Eğitimi

Marka Özü Çalışması AMAÇ: “Marka Özü” çalışması, markanın ruhunun ortaya konduğu, tam bir ortak akıl bulma çalışmasıdır. Bu çalışma sayesinde,  konumlama ve marka kimliği gibi, pek çok markalama sistemi unsuru, genel geçer, standart cümlelerle ifade edilmekten kurtulur. Marka Özü çalışması aşağıdaki sorulara ışık tutar: MARKA’yı nasıl tanımlarım? MARKA benim için…
0
Free

360 Derece Pazarlama İletişimi Eğitimi

360 Derece Pazarlama İletişimi Eğitimi AMAÇ: Reklam, halkla ilişkiler, promosyon, doğrudan pazarlama, dijital pazarlama gibi faaliyetlerin birlikte ve dil birliği içinde yönetilerek, stratejik plan dahilinde aynı amaç için yapılan uzun süreli tanıtım faaliyetleridir. 360 Derece İletişiminin ortaya çıkış nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Pazardaki gelişmeler ve rekabetin artması Seçeneklerin çoğalması Hedef kitlenin…
0
Free

Mağaza Yönetme Sanatı Eğitimi

Mağaza Yönetme Sanatı Eğitimi AMAÇ: Bu eğitimin amacı, mağaza içinde yaşanan yönetim sorunlarının farklı bir bakış açısıyla nasıl giderileceğini gösterebilmek, mağazaya verilen hedeflere ulaşmak için zamanın, personelin, ürünün ve müşteriye verilen hizmetlerin nasıl yönetileceğini, mağazada her şeyin nasıl daha kolay ve daha iyi yapılabileceğini gösterebilmek, mağaza karlılığının ve verimliliğin artırılmasını…
0
Free

Temel Yönetim Becerileri Eğitimi

Temel Yönetim Becerileri Eğitimi AMAÇ: Bu eğitimin amacı, her kademedeki yöneticilerin işe, insanlara ve sorunlara profesyonelce bakmalarını sağlayacak tutum ve davranışları geliştirmektir. İÇERİK: Yönetim dediğin nedir ki? Yönetici kimdir, nasıl bir insandır ve ne iş yapar? Karar vermek sanıldığı kadar kolay değildir Her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır Zamanım yok deme!…
0
Free

İşletmelerde 5 S Uygulamaları Eğitimi

İşletmelerde 5 S Uygulamaları Eğitimi AMAÇ: Bu eğitimin amacı, işletmelerde temizlik, düzen ve tertip sağlamak ve dolayısıyla maliyet indirimine dönük çalışmalara alt yapı hazırlamaktır. İÇERİK: Kural Koymanın da kuralları vardır. Görsel yönetim teknikleri Görsel denetim nasıl sağlanabilir? 5-s kurallarının açılımı İşletme uygulamaları KİMLER KATILMALI: Başta yöneticiler olmak üzere, herkesin katılımına…
0
Free

İşletmelerde Kaizen Eğitimi

İşletmelerde Kaizen Eğitimi AMAÇ: Bu eğitimin amacı, işletme içinde yaşanan sorunlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilmek, her şeyin daha kolay ve daha iyi yapılabileceğini gösterebilmek, işletmedeki maliyet yaratan unsurların üzerine eğilerek tasarruf sağlayabilmektir. İÇERİK: Dünyada değişen iş anlayışları ve rekabet koşulları İşlerimizi daha farklı yapabilmenin gerekliliği Kaizen hakkında bilgilendirme ve…
0
Free

Strateji Temelli İnovasyon Eğitimi

Strateji Temelli İnovasyon Eğitimi EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI: • Strateji, Stratejik Düşünce, Stratejik Planlama Kavramı ve Özellikleri • Strateji ve İnovasyon İlişkisi • İnovasyon Kavramı ve Önemi • İnovasyon Çeşitleri, Düzeyleri • İnovasyon Kuralları ve İlkeleri • İnovasyonların Sınıflandırılması • İnovasyon Süreci • İnovasyon Matrisi • Kurum Kültürü, İnovasyon Kültürü ve…
0
Free

Perakende Matematiği Eğitimi

Perakende Matematiği Eğitimi AMAÇ : Perakende matematiği eğitimin amacı, perakende sektöründeki her kademeli kariyer hedeflerine göre çalışan yönetici ve yönetici adaylarının işlerini sayısallaştırmak için kullanılabilir durumdadır. İÇERİK: Türkiye ‘de ve Dünyada perakende Yönetici kimdir, nasıl bir insandır ve ne iş yapar? Etkinlik, verimlilik karlılık Hedefler ve öncelikler Ürün performansı göstergeleri…
0
Free

TRIZ ile Yaratıcı Problem Çözme Eğitimi

Triz Eğitimi Konu Başlıkları:  -Tanışma, Giriş & Eğitimden Beklentiler – Hedefler, Eğitimin Akışı -Yaratıcı problem Çözme ihtiyacı – Psikolojik atalet -Triz nedir? Altschuller’in tespitleri -Yenilikçilik ve dereceleri -Problem tipleri – Standart problem çözme(SPÇ)-Thinking in the box -Cause Effect Chain analysis (CEC)-Problem çözmede kullanımı Teknik(mühendislik) sistemler-Thinking out of the box Teknik…
0