İŞ HAYATINDA KARİYER PLANLAMA

Mesleki Eğitimler

İş hayatının en önemli aşaması “Mesleki Eğitim”dir. Hangi sektörde olursa olsun ulusal ve uluslararası yeterliliğe, meslek ahlakına, yenilikçi, üretken, gelişim odaklı iş gücüne gereksinin duyulmakta ve bu değişmez bir bütündür. Bu amalar doğrultusunda; bireylere gereli Mesleki Eğitimlerin verilmesini ve iş hayatında öğrendiklerini uygulamaları sürecine destek oluyor kariyer planlamalarında ilerlemelerine katkı sağlıyoruz.

Yetkinlik Gelişimi

Bireyin belirli bir işte en yüksek performansı gösterebilmesini sağlayan bireye özgü kişilik özelliklerini, becerilerini, bilişsel ve teknik kabiliyetini, sosyal rolünü, benlik algısını, duygularını vb. farkına varmasını sağlayacak bilimsel envanterler yardımı ile planlama yapıyoruz. Belirlenen kriterler sonucunda bireyin ulaşmak istediği hedefler, performansını arttırıcı yönlendirmelerde bulunuyoruz. İş hayatında en önemli nokta doğru “Kariyer Planlamasının” yapılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda bireylere “1E1 Liderlik” eğitimimiz ile tam destek sağlıyor kariyer basamaklarını koşar adım çıkmalarına destek sağlıyoruz.