Kurumsal Akademi kurulumu

ŞİRKETİNİZE ÖZEL KURUMSAL AKADEMİ KURULUMU

İşletmelerin stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesi için yetkin ve alanında derinlemesine bilgi sahibi çalışanlara sahip olması kritik öneme sahiptir.

Genellikle büyüme evresinde olan işletmeler ihtiyaç duyulan yeni birimlerin yönetimi için yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyar. Gerek duyulan bu insan kaynağının şirket dışından temin edilmesi tercih edilen bir yöntem olmakla birlikte çoğu başarılı firmanın bu ihtiyacı şirket içerisinden karşılamaktadır. Bu düşünceden hareketle; gerek şirket içerisindeki çalışanların yetkinliklerinin sürekli artırılması gerekse büyüme esnasında gerek duyulan insan kaynağının şirket içerisinden yetiştirilmesinde Kurumsal Gelişim Akademisi önemli bir ihtiyacı karşılar.

Tahmin edildiği üzere Kurumsal Gelişim Akademisi de, tıpkı satış, pazarlama, üretim gibi şirketin ana fonksiyonları gibi iş süreçlerine, çalışma prensiplerine ve çeşitli çalışma modellerine ihtiyaç duyar. VIA Learning Academy olarak biz, kurumların ihtiyacı olan Kurumsal Akademi yapı ve çalışma sistemini kurma hizmeti sunuyoruz.

Bu hizmet kapsamında;

 •  Kurumsal Akademi’nin misyon, vizyon ve stratejik amaçları belirlenir
 • Şirketin organizasyonel yapısına uygun olarak Kurumsal Akademi modeli geliştirilir
 • Kurumsal Akademi’nin çalışma sistemi, görev ve yetki alanları belirlenir
 • Kurumsal Akademi’nin yönetim ve raporlama şekli tasarlanır
 • Kurumsal Akademi’nin eğitim ve gelişim faaliyetlerine yönelik süreç adımları tasarlanır
 • Kurumsal Akademi’nin performans göstegeleri (KPI) tanımlanır
 • İç eğitmen sistemi geliştirilir
 • Dış kaynak kullanımlı eğitmen veya firma seçme süreçleri, kural ve esasları tasarlanır
 • Şirketim eğitim ihtiyaç analiz metotları belirlenir
 • Eğitim değerlendirme yöntemleri, eğitimin geri dönüş analizi ve eğitim yatırım analiz yöntemleri belirlenir
 • Kurumsal Akademi’nin bütçe planlama modeli ve harcama sistematiği belirlenir
 • Şirketim ihtiyacı olan ve Kurumsal Akademi’nin yönetmesi gereken eğitim alt yapıları ve teknolojileri çalışmaları yapılır.

Sizlerin şirketinin de Kurumsal Akademi’ye sahip olması stratejik amaçlarınız arasındaysa, bu yolculukta sizlerle birlikte Kurumsal Akademi yönetim süreçlerinizi hazırlamak için hazırız.