LİSEDE KARİYER PLANLAMA 

Üniversite Sınavına Hazırlık Süreci

Mevcut Durum Analizi 

Öğrencilerimizin geleceğe yönelik doğru karar alabilmesinde; eğitim durumunun ne olduğunu, geleceğe yönelik doğru karar alabilmesini sağlamak, güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilmek için kullandığımız en önemli iletişim yöntemimizdir. Öğrencimizin sorunlarını saptamaya yönelik ve ek olarak var olan durumunu geliştirmeyi amaçladığımız analiz aşamamızdır.

Kişilik/Karakter Analizi 

Başarıya giden yolda yol haritasının  doğru kurgulanması için kendini tanıma, hedefleri belirleme, zamanı doğru kullanma, stres yönetimi ve motivasyon unsurlarının öğrencideki karşılığının anlaşılması. Başarının anahtarı kişinin kendisini tanımasıdır. Öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanımalarını, hangi konularda iyi olduklarını veya geliştirilmesi gereken yönleri hakkında ipucu veriyor, bağımsız bir insan mı yoksa sosyal bir insan mı olduğunu görmeye çalışıyoruz. Kişilik analizi ile öğrencilerimizi daha iyi tanıyor, gelecek istekleri hakkında net bir fikir ediniyor, öğrencimize aradığı beklentileri karşılamayı hedefliyoruz.

Öğrenci Yaşam/Ders Çemberi 

Öğrencinin önemli gördüğü ders/yaşam alanlarının belirlenmesi ve bunların hangi tatmin seviyesinde olduğunun tespit edilmesi aynı zamanda öğrencilerimizin eğitiminde önemli bir yeri olan sosyal çevre değişkenini tanımak gereken önemin verilmesini sağlayarak daha yararlı bir kaynak oluşturmayı hedefliyoruz.

Çalışma Ortamı 

Öğrencilerimizin çalışma ortamının ders çalışmaya uygun olması, çalışmayı daha etkin ve verimli hale getirir. Mümkün olduğunca öğrenciye uygun ideal bir çalışma ortamının oluşturulması konusunda gerekli destek ve öneriler sunulmaktadır.

Ailenin Tanınma Süreci 

Aile bir bütündür. Aile fertleri de bu bütünün vazgeçilmez parçalarıdır. Bu aşamada öğrencimizin çevresinde iletişimde bulunduğu bireylerin tanınmasını amaçlıyoruz.

Aile Yapısı 

Öğrencimizin içinde bulunduğu ailenin sosyo-kültürel durumu öğrenci üzerinde etkilidir. Bu doğrultudan hareketle aile içerisindeki yapıyı analiz ediyoruz.

Mevcut Durumdaki Roller 

Öğrencimizin sürekli etkileşim içerisinde olduğu aile bireylerinin birbirine karşı görev ve sorumlulukları, mevcut rollerinin belirlenmesi doğrultusunda hareket edilmesini sağlıyoruz.

 

Yol Haritasının Belirlenmesi

Süreç İçinde Aile Rollerinin Tanımlanması 

Aile içerisinde en temel ve önemli roller ebeveyne aittir. Bu rollerin tanımı aile içerisinde ki işleyişi aile üyelerinin ruhsal sağlığı ve öğrencimizin verimli çalışması için oldukça önemlidir. Bu çerçevede bireylerin rol tanımlamalarıyla daha sağlıklı bir iletişim dili oluşturuyoruz.

Dershane Desteği İhtiyacı ve Seçimi 

Öğrencimizin mevcut potansiyelini belirledikten sonra hazırlıklı ve planlı olarak ihtiyacı dahilinde yönlendirmeyi sağlıyor, başarısını artırmayı hedefliyoruz.

Özel Hoca İhtiyacı ve Seçimi 

Öğrencilerimizin mevcut potansiyelini belirledikten sonra ders veya konu bazlı eksiklerinin giderilmesine olanak sağlarken aynı zamanda dersleri çok daha iyi pekiştirmesine de aracı olarak tavsiyelerde bulunuyor, gerekli yönlendirmeleri sağlıyoruz.

Zaman Planlaması 

Öğrencimizin zamanının, amaçlarının, sorumluluklarının, zevklerinin ve sosyal yaşamının içerdiği etkinliklerini bir arada yürütebilecek bir biçimde zamanını planlamasında destek veriyor, en yüksek verimi almasını sağlıyoruz.

Deneme Sınavı Yönetimi 

Öğrencilerimizin sınava hazırlık sürecinde işlerine yarayacak, onları daha ileriye taşıyacak teknik yönlendirmeler yapıp eksik ve yanlışları ile ilgili çözüm önerileri konusunda tam destek sağlıyoruz.

Kaynak Kitap Planlaması 

Öğrencimizi ileriye taşıyacak en önemli aşama kaynak planlamasıdır. Öğrencinin kendi alanı ile ilgili zorluk ve kolaylık derecelerine, hedeflerine uygun doğru kaynak tespitlerini planlıyoruz.

 

Süreç İşleyişi

Kazanım Bazlı Konu Takibi 

Öğrencilerimizin, MEB ile bağlantılı öğretim programlarında yer alan kazanımların takibini sağlıyoruz.

Kazanım Bazlı Soru Çözümü 

Öğrencilerimizin, MEB ile bağlantılı eğitim platformlarında yer alan kazanım odaklı hazırlanmış olan test ve soruların çözümüne yönlendiriryoruz.

Haftalık Ders Çalışma Programı 

Öğrencilerimizin planlı ve belirli bir düzen içerisinde çalışmalarına imkan sağlayacak haftalık ders çalışma programlarının düzenlenmesinde yardımcı oluyoruz.

Konu Analiz Çetelesi 

Öğrencilerimizin çalışmış olduğu konuların daha kalıcı hale getirilmesine yönelik konu/soru analiz planlamasının yapılmasına yardımcı oluyoruz.

Branş Deneme Analizi ve Takibi 

Öğrencilerimizin girdiği branş denemelerinin detaylı analizini yaparak eksik, hatalı vb. yönlerini bir sonraki denemelerde tekrarlanmamasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Hatalı Soru Envanteri 

Öğrencilerimizin deneme sınavlarında  yanlış yaptığı soruların envanteri tutularak bir sonraki denemelerde tekrarlanmaması için tedbirler alıyoruz.

 

İletişim

Veli ile İletişim ve Geribildirim 

Velilerimiz ile bilgi alışverişinin sağlanması ve işbirliği öğrencilerimizin akademik başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Aile ile etkili geribildirim sağlayarak öğrenciye yönelik çözüm odaklı arayışlar gerçekleştiriyoruz.

Öğrenci ile Haftada İki Kez Yüz Yüze Görüşme 

Öğrencimiz ile haftada iki kez yüz yüze görüşerek karşılıklı değerlendirmeler, yönlendirmeler, mevcut durum analizinin gözden geçirilmesi ve bir sonraki haftanın planlanmasını yapıyoruz.

İletişim Araçları ile Görüşme 

Öğrencimiz ile gerek yüz yüze gerekse online uygulamalarla yanında olarak sorun, problem ve çözüm önerilerimiz ile destek sağlıyoruz.