Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi Hizmetleri

Çağımız iş dünyasının en önemli gündemlerinden birisi de; yetkin ve yetenekli insan kaynağına ulaşmak veya onları elde tutabilmek. Çoğunlukla büyüme yolculuğunda olan şirketler, birlikte yola çıktıkları çalışanlarının bazılarını üst yönetim için hazırlamak isterken aynı zamanda genç yeteneklerin kuruma kazandırılması için çaba sarfediyor.

VIA Learning Academy olarak biz de, işletme ile birlikte hareket ederek;

 • İşletme yetenekleri modern insan kaynakları yaklaşımlarına göre tespit ediyor, onların gelişimi için kurumunuzun beklentilerine göre programlar tasarlıyoruz.
 • Genç veya yeni mezun adayların seçimi, şirkete entegrasyonu ve doğru pozisyonlara yönlendirmesini yapıyoruz.

Tüm bu süreçleri tasarlarken işletmenin stratejilerini anlayarak, güvenilir ve geçerliliği olan ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanıyoruz.

Geleceğin Yöneticileri Gelişim Programı

 • Bu program kapsamındaki hizmetler:
 • Yedeklenecek pozisyonların belirlenir
 • Yedeklenecek pozisyonun yetkinlik setlerinin değerlendirilir,
 • Yetenek adaylarının birebir mülakatlara alınır
 • Yetenek adaylarıyla ilgili bağlı bulunduğu yöneticilerle görüşmeler yapılır
 • Yetenek adaylarına gerek duyulan kişilik değerlendirme envanterlerini yapılır
 • Yetenek adaylarıyla ilgili yetenek matrisi hazırlanır
 • Yeteneklerle ilgili kişi bazlı rapor hazırlanır
 • Yetenek adayların gelişim ihtiyaçlarına göre eğitim ve gelişim planlaması yapılır
 • Yetenekler için gerek duyulan eğitimleri düzenlenir ve dönemsel olarak ilerlemeleri takip edilir
 • Program sonunda yeteneklerle birebir görüşmeler yaparak kuruma öneri raporu hazırlanır

Yedekleme Sistemi Tasarımı

Artan rekabet şartlarına bağlı olarak kurumlar yetirmiş olduğu insan kaynağını gerek iş modellerinin sağlığı gerekse kurumdan zamansız ayrılmalarını engellemek için bazı süreç ve sistemlere ihtiyaç duyar. Başta kişiye bağlı ilerleyen kritik pozisyonlar olmak üzere en olumsuz senaryoya göre hazırlık olması oldukça önemli arz etmektedir

VIA Learning Academy olarak, işetmelerin insan kaynakları süreçlerini güçlendirmek adına yedekleme sistemleri kuruyor, işletilmesini sağlıyoruz.

Yedekleme Sistemi hizmeti kapsamında,

 • Performans ve potansiyeli yüksel olan kişileri tespit edilir
 • Üst düzey pozisyonlar veya kritik pozisyonlar için liderlik rollerini belirlenir
 • Yedekleme sistem ve araçlarını tasarlanır
 • Yedekleme ve yetenek havuzlarını oluşturmak ve buna yönelik süreçleri tasarlanır
 • Yedekleme sistemi kapsamında alternatif senaryolar geliştirilir
 • Gerek duyulan kariyer yollarını belirlenerek gerekli aksiyonların alınması için öneriler geliştirilir

 

Genç Yetenek Yetiştirme Programı (Yeni Mezun)

Günümüzde potansiyeli yüksek adaylara ulaşmak oldukça zorlaştı. Çoğu işletme daha üniversiteden mezun olmamış yeteneklere ulaşmak için çeşitli faaliyetler yürütmekte. Yüksek potansiyele sahip adayların kurumlarının tercih edilmesi için bir çok işletme işveren markası çalışmalarına yatırım yapıyor.

Bu düşüncelerden hareketle VIA Learning Academy, genç yeteneklerin işletmenize kazandırılması ve doğru adayın bulunması konusunda hizmetler sunar.

Genç Yetenek Program Kapsamı :

 • Kurumun ihtiyacı olan genç yetenek veya yeni mezun yetenek programı açılır
 • Genç yetenek programının süreç ve adımlarını tasarlar, gerek duyulan prosedürleri hazırlanır
 • Yeni mezun adayların seçme ve yerleştirme ön süreçlerini yönetilerek kuruma önerilerde bulunur
 • Yeni mezun adayların gelişim planı hazırlanarak gelişimi izlenir
 • Yeni genç yetenekler için gerek duyulan eğitimler planlanır
 • İnsan kaynakları ve fonksiyonel yönetici ile koordineli izleme süreçleri yapılır
 • Program sonrasında aday bazlı rapor hazırlanarak öneriler geliştirilir.